Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy

Autorzy: Tomasz Uryszek
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: dochody publiczne samodzielność zrównoważenie sektor samorządu lokalnego
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (337-347)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena stopnia zrównoważenia finansów sektora samorządu lokalnego w krajach UE należących jednocześnie do OECD (wg stanu na czerwiec 2016 roku). Badanie przeprowadzono wykorzystując tzw. Fiscal Gap Indicator. Uzyskane wyniki powiązano z poziomem samodzielności dochodowej tego sektora w badanych krajach. Hipoteza postawiona w artykule brzmi następująco: kraje o wyższym poziomie samodzielności dochodowej sektora sa­morządu lokalnego charakteryzują się większym stopniem zrównoważenia finansów publicznych tego sektora. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że kraje z wysokim poziomem samo­dzielności dochodowej sektora lokalnego charakteryzują się jednocześnie brakiem zrównoważenia finansów tego sektora. Wnioski z przeprowadzonych analiz skłaniają do odrzucenia postawionej hipotezy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Albu, L-L. (2011). Fiscal and Debt Sustainability and Growth Challenges. Studies in Business & Economics, 6 (3), 5-38.
2.Bahl, R. (2011). Tax assignment: does the practice match the theory? Environment & Planning C: Government & Policy, 2 (29), 264-280.
3.Baker, S. (2006). Sustainable Development. Routledge.
4.Blanchard, O.J. (1990). Suggestions of a New Set of Fiscal Indicators. OECD Working Papers, 79, 1-34.
5.Bohn, H. (1991). The Sustainability of Budget Deficits with Lump-Sum and with Income¬-Based Taxation. Journal of Money, Credit & Banking - Ohio State University Press, 23 (3), 580-604.
6.Chalk, N., Hemming, R. (2000). Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice. !MF Working Paper, WP/00/81, 1-21.
7.Curtis, C., Low, N. (2012). Institutional Barriers to Sustainable Transport. Burlington:
8.Ashgate Publishing Ltd.
9.Ghatak, S., Sanchez-Fung, J.R. (2007). Is Fiscal Policy Sustainable in Developing Econo¬mies? Review of Development Economics, 11 (3), 518-530.
10.Grądzki, R., Matejun, M. (red.) (2009). Rozwój zrównoważony- zarządzanie innowacjami ekologicznymi. Łódź: Media Press.
11.Hoang, N.H. (2006). Environmental Protection: A Focus on Sustainable Development.
12.Nature, Society & Thought, 19 (1), 67-73.
13.Kelly, J.M., Freeland, P.K. (2003). Local Government Fiscal Autonomy: The Threat of Fiscal Centralization. Conference Papers --American Political Science Association, Annual Meeting, Philadelphia, 1-14.
14.Koehn, P.H. (2012). Transnational Higher Education and Sustainable Development: Cur¬rent Initiatives and Future Prospects, Policy Futures in Education, JO (3), 274-282.
15.Kosek-Wojnar, M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 4, 75-88.
16.Kościelniak C. (2014). A consideration of the changing focus on the sustainable develop¬ment in higher education in Poland, Journal of Cleaner Production, 62, 114-119. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.06.006.
17.Kronenberg, J., Bergier, T. (red.). (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.
18.Kraków: Fundacja Sendzimira.
19.Lodhi, S.A., Makki, M.A.M. (2010). A Natural Resource Management Framework for Sustainable Development. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 4 (1), 56-68.
20.Malicki, M. (red.). (2009). Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym i lo-kalnym. Szczecin: Economicus.
21.Meloche, J.-P., Vaillancourt, F., Yilmaz, S. (2004), Decentralization or Fiscal Autonomy?
22.What Does Really Matter? Effects on Growth and Public Sector Size in European Transition Countries. World Bank Policy Research Working Paper, 3254, 1-28.
23.Molendowski, E., Stanek, P. (2012). Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 273, 267-284.
24.Molendowski, E., Stanek, P. (2015). Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Euro-pejskiej. W: E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości - aspekty prawne, finansowe i handlowe (s. 171-193). Poznań:
25.Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
26.Neck, R., Sturm, J.-E. (2008). Sustainability of Public Debt. Cambridge, Massachusetts:
27.Massachusetts Institute of Technology.
28.Oberhofer, P., Furst, E. (2013). Sustainable Development in the Transport Sector: Influenc¬ing Environmental Behaviour and Performance. Business Strategy & the Environ¬ment, 22 (6), 374-389. DOI: 10.1002/bse.1750.
29.Okubo, D. (2010). Fiscal sustainability and local government. National Civic Review, 99 (4), 34-39.
30.Oshionebo, E. (2013). The OECD Guidelines for Multinational Enterprises as Mechani-sms for Sustainable Development of Natural Resources: Real Solutions or Window Dressing? Lewis & Clark Law Review, 17 (2), 545-590.
31.Owsiak, S. (2012). O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekono-micznego, 12, 47-62.
32.Seke, K., Petrovic, N., Jeremic, V., Vukmirovic, J., Kilibarda, B., Martie, M. (2013).
33.Sustainable development and public health: rating European countries. BMC Public Health, 13 (1), 1-7. DOI: 10.1186/1471-2458-13-77.
34.Steger, G. (2012). Redirecting public finance towards a sustainable path. OECD Journal on Budgeting, 2, 61-67.
35.Tsuchiya, Y. (2016). Directional analysis of fiscal sustainability: Revisiting Dornar's debt sustainability condition. International Review of Economics & Finance, 41, 189-201. DOI: 10.1016/j.iref.2015.08.012.
36.Uryszek, T. (2015a). Long-term Sustainability of Public Finance in the Central and Eastern EU Member States. Comparative Economic Research, 18 (4), 47-61.
37.Uryszek, T. (2015b). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego.
38.Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Finanse Komunalne, 12, 5-14.
39.Uryszek, T. (2015c). Sustainable Public Finance - illusion or reality? Evidence from old EU Member States. Journal of International Studies, 8 (1), 22-30.
40.Uryszek, T. (2015d). Zrównoważone finanse lokalne w praktyce. Przykład dużych miast w Polsce. W: B. Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse (s. 111-124). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.