Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec globalnego kryzysu gospodarczego

Autorzy: Katarzyna Nowacka-Bandosz
Słowa kluczowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy globalny kryzys finansowo-gospodarczy działalność kredytowa MFW nowe instrumenty zapobiegawcze
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (191-199)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne zmiany w instrumentarium kredytowym Międzynarodowego Funduszu Walutowego po wybuchu kryzysu lat 2007/2008. Wiązały się one z modyfikacjami tradycyjnych narzędzi pożyczkowych udostępnianych krajom doświadczającym trudności ze zrównoważeniem deficytu bilansu płatniczego. Ponadto instrumentarium MFW zostało wzbogacone o nowe linie kredytowe służące zapobieganiu rozprzestrzenienia się kryzysu finansowego. Następnie przedstawiono zapotrzebowanie krajów na poszczególne narzędzia kredytowe, które znalazło odzwierciedlenie w porozumieniach pożyczkowych zawieranych z Funduszem po upadku banku Lehman Brothers. Zaobserwowane tendencje odzwierciedlały strukturalny charakter zaburzeń występujących w gospodarce światowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Geithner, T. (2003). Review of Contingent Credit Lines. Washington: International Monetary Fund.
2.IMF (2014a). Annual Report 2014. From Stabilization to Sustainable Growth. Washington. Appendix II.
3.IMF (2014b). Financial Operations 2014. Washington: International Monetary Fund.
4.IMF (2014c). Review of Flexible Credit Line, the Precautionary and Liquidity Line and the Rapid Financing Instrument. Washington: International Monetary Fund.
5.IMF (2015a). Annual Report 2015. Tackling Challenges Together. Washington. Appendix II.
6.IMF (2015b). IMF Conditionality. Washington: International Monetary Fund.
7.IMF (2015c). Flexible Credit Line – Operation Guidance Note. Washington: International Monetary Fund.
8.IMF (2015d). Precautionary and Liquidity Line – Operation Guidance Note. Washington: International Monetary Fund.
9.IMF (2015e). IMF Lending Arrangements as of October 31, 2015. Washington: International Monetary Fund.
10.IMF (2016a). The IMF’s Flexible Credit Line. Washington: International Monetary Fund.
11.IMF (2016b). The IMF’s Precautionary and Liquidity Line. Washington: International Monetary Fund.
12.IMF (2016c). The IMF’s Rapid Financing Instrument. Washington: International Monetary Fund.
13.Jeanne, O., Ostry, J., Zettelmeyer, J. (2015). A Theory of International Crisis Lending and IMF Conditionality. IMF Working Paper, 08/236.
14.John, J., Knedlik, T. (2011). New IMF Lending Facilities and Financial Stability in Emerging Markets. Economic Analysis & Policy, 41 (2).
15.Michałowski, T. (2008). Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działalność i propozycje reformy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
16.Reichmann, T., de Resende, C. (2014). The IMF’s Lending Toolkit and the Global Financial Crisis. Washington: Background Paper No. 11. Independent Evaluation Office of the IMF.