Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego

Autorzy: Marcin Wajda
Słowa kluczowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy Bank Światowy kryzys stabilność finansowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (477-484)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem przeprowadzonego badania jest próba oceny działalności głównych międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego. W pracy wykorzystano analizę danych udostępnionych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. W jej wyniku potwierdzono, iż instytucje, które dotychczas wspierały głównie państwa ubogie, nagle stały się wsparciem dla rozwiniętych krajów dotkniętych kryzysem. Taki efekt odbił się jednak niekorzystnie na dostępności do finansowania zewnętrznego krajów ubogich, które powinny być głównym beneficjentem omawianych instytucji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grotte M., Życieńska A. (2011), Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, z. 254, Warszawa.
2.Joyce J. (2000), The IMF and Global Financial Crises, „Challenge” vol. 43, no. 4, s. 88–107.
3.MFW Query tool, www.imf.org/external/np/fin/tad/query.aspx (10.09.2015).
4.Reforming the IMF and the World Bank, http://www.ox.ac.uk/research/research-impact/reforming-imf-and-worldbank (10.10.2015).
5.Special Drawing Right (SDR), www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm (10.09.2015).
6.Svedin L.M. (2009), Organizational Cooperation in Crises. The warning signs they missed, http://www.economist.com/blogs /freeexchange/2011/02/imf_and_crisis (10.09.2015).
7.World Bank Group’s Response to the Global Economic Crisis, http://siteresources.worldbank.org/EXTRGFC/Resources/Global_Econ_Crisis-full.pdf (14.11.2015).
8.Xafa M. (2010), Role of the IMF in the Global Financial Crisis, „Cato Journal” vol. 30, no. 3.