Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie wybranych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

Autorzy: Katarzyna Przybyła
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy specjalne strefy ekonomiczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (323-332)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba określenia wpływu, jaki globalny kryzys gospodarczy wywarł na efektywność funkcjonowania wybranych Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Badanie przeprowadzono dla czterech SSE funkcjonujących w makroregionach (NTS 1) północnym i północno-zachodnim. W artykule przeanalizowano zmiany takich wielkości, jak m.in. liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefach, poniesione przez przedsiębiorców wydatki inwestycyjne czy wielkość zatrudnienia. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2005–2013.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2007.
2.Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2008.
3.Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2011.
4.Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2014.
5.Kazak J., Przybyła K., Szkaradkiewicz M., Sabura K., Wymiar terytorialny w perspektywie nowej polityki spójności w odniesieniu do obszarów wiejskich – przykład województwa dolnośląskiego,„Journal of Agribusiness and Rural Development” 2014, nr 4(34)
6.Kiryło J., Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument polityki regionalnej, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej 2000, nr 80.
7.Kryńska E., Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rynki pracy w Polsce, w: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, PTE; Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
8.Przybyła K.,Influence of an economic crisis on functioning of special economic zones in the Lower Silesia, w: Hradec Economic Days 2014, Economic Development and Management of Regions, part IV, red. P. Jedlička, University of Hradec Kralove, Hradec Kralov