Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Nadzieja wyrażona w lamentacji Psalmu 13 (12)

Autorzy: Janusz Wilk
Słowa kluczowe: nadzieja zniecierpliwienie kryzys milczenie Boga lamentacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (55-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje filologiczno-teologiczną analizę Psalmu 13. Badając poszczególne jego strofy (I: „Pytania i lament” /w. 2–3/; II: „Wołanie o pomoc” /w. 4–5/; III: „Wyznanie ufności i wdzięczności” /w. 6/), autor przeprowadził studium egzystencjalno-duchowych zmagań psalmisty. Kluczową rolę w interpretacji tego utworu pełni zaufanie, jakie orant pokładał w Bogu. Pomimo zniecierpliwienia psalmisty, wywołanego długotrwałym milczeniem Boga wobec próśb, jakie do Niego kierował, nie przestał Mu ufać, jakby wyczuwał, że rezygnując z nadziei – najpożywniejszego owocu wiary w Boga – pozostanie tylko rozpacz.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyn, Wyznania. Przekł. i wstęp Zygmunt Kubiak. Biblioteka Filozofii Religii. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.
2.Baumann, Arnulf. „jwm”. W: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, red. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, Heinz-Josef Fabry. T. IV (kol. 728–734). Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz: Verlag W. Kohlhammer, 1984.
3.Borowski, Władysław. Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1983.
4.Bultmann, Rudolf. „evlpi,j, evlpi,zw”. W: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, red. Gerhard Kittel. T. II, 515–531. Stuttgart: Verlag von W. Kohlhammer, 1935.
5.Craigie, Peter, Marvin Tate. Psalms 1–50. Word Biblical Commentary 19. Nashville: Nelson Reference & Electronic, 2004².
6.Dahood, Mitchell. Psalms. Introduction, Translation, and Notes. T. I (1–50). The Anchor Bible 16. New York–London–Toronto–Sydney–Auckland: Doubleday, 1966².
7.Duplacy, Jean. „Nadzieja”. W: Słownik teologii biblijnej, red. Xavier Léon-Dufour, przekł. i oprac. Kazimierz Romaniuk, 509–514. Poznań: Pallottinum, 1994.
8.Elliger, Karl, Wilhelm Rudolph, oprac. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 19904.
9.Grzegorz z Nyssy. O tytułach Psalmów. Wstęp, tłumaczenie, przypisy M. Przyszychowska. Źródła Myśli Teologicznej 72. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014.
10.Jan od Krzyża. „Noc ciemna”. W: Jan od Krzyża, Dzieła, przekł. Bernard Smyk, 403–520. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1995.
11.Jepsen, Alfred. „xjb”. W: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, red. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren. T. I (k. 608–615). Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz: Verlag W. Kohlhammer, 1973.
12.Koehler, Ludwig, Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm. Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. nauk. wyd. polskiego Przemysław Dec, przekł. Zespół. T. I–II. Prymasowska Seria Biblijna 30. Oficyna Warszawa: Wydawnicza Vocatio, 2008.
13.Lorenzin, Tiziano. I Salmi. Nuova versione, introduzione e commento. I Libri Biblici. Primo Testamento 20. Milano: Paoline Editoriale Libri, 2008.
14.Łach, Stanisław, oprac. Księga Psalmów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Pismo Święte Starego Testamentu VII/2. Poznań: Pallottinum, 1990.
15.Matka Teresa. „Pójdź, bądź moim światłem”. Prywatne pisma „Świętej z Kalkuty”, oprac. i kom. Brian Kolodiejchuk, przekł. Michał Romanek. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.
16.Nawrot, Janusz. Usłysz, o Panie, moją modlitwę, odpowiedz mi w swej sprawiedliwości. hn[ i [mv wołaniem w zagrożeniu życia w psalmach suplikacji. Studia i Materiały 126. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2009.
17.Pawłowski, Zdzisław. „Nadzieja”. W: Encyklopedia katolicka. T. 13 (kol. 635–637). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009.
18.Pisarek, Stanisław. Cierpliwa wytrwałość. „Hypomonē” „Hypoménein” w Nowym Testamencie. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1992.
19.Popowski, Remigiusz. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. Prymasowska Seria Biblijna 3. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 1995.
20.Rahlfs, Alfred, oprac. Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. T. I–II. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979.
21.Ravasi, Gianfranco. Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione. T. I (1–50). Lettura pastorale della Biblia. Bologna: Edizioni Dehoniane, 20029.
22.Ryken, Leland, James Wilhoit, Tremper Longman III. Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, red. nauk. wyd. polskiego Waldemar Chrostowski, przekł. Zbigniew Kościuk. Prymasowska Seria Biblijna 20. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2003.
23.Schökel, Luis Alonso, Cecilia Carniti. Salmos. Traducción, introducciones y comentario. T. I (1–72). Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 20145.
24.Stachowiak, Lech. „Księga Psalmów”. W: Wstęp do Starego Testamentu, red. Lech Stachowiak, 347–383. Poznań: Pallottinum 1990.
25.VanGemeren, Willem. „Psalms”. W: The Expositor’s Bible Commentary with The New International Version of The Holy Bible. T. V, 1–880. Grand Rapids (Michigan): Zondervan Publishing House, 1991.
26.Weber, Robertus, Roger Gryson, oprac. Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 19944.
27.Węgrzyniak, Wojciech. „Kryzys trzynastego psalmisty”. Sympozjum 1, 22 (2012): 25–36.
28.Wilk, Janusz. „Psalm 13. Nadzieja w udręczeniu”. Apostolstwo Chorych 3 (2013): 11–12.