Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych

Autorzy: Elżbieta Majewska
Słowa kluczowe: integracja rynków analiza głównych składowych globalny kryzys finansowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (227-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem pracy jest prezentacja wyników zastosowania analizy głównych składowych do badania stopnia integracji europejskich rynków finansowych i rynku amerykańskiego z uwzględnieniem okresu ostatniego globalnego kryzysu finansowego. Metodologia badania – Zastosowano metodę wyodrębniania pierwszej głównej składowej jako wskaźnika integracji rynków giełdowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu z głównych indeksów giełdowych największych rynków europejskich, rynków wschodzących Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz rynku amerykańskiego. Wynik – Uzyskane wyniki wskazują na przydatność metody głównych składowych w analizie integracji rynków finansowych. Wskaźnik integracji pozwala ocenić poziom integracji między rynkami oraz obserwować jego zmiany w okresach spadków i wzrostów na rynkach kapitałowych. Oryginalność/wartość – Analiza głównych składowych jest rzadko stosowaną metodą badania integracji rynków finansowych. Zgodnie z wiedzą autorki wskaźnik integracji omawianych w pracy grup rynków nie był jak dotąd wyznaczany.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bekaert G., Harvey C.R., Ng A. (2005). Market integration and contagion. Journal of Business, 78 (1), 39–69.
2.Bekaert G., Ehrmann M., Fratzscher M., Mehl A. (2014). The global crisis and equity market contagion. Working Paper DIW Berlin, 1352.
3.Bordo M.D., Murshid A.P. (2006). Globalization and Changing Patterns in the International Transmission in Financial Markets. Journal of International Money and Finance, 25, 655–674.
4.Briere M., Chapelle A., Szafarz A. (2012). No contagion, only globalization and flight to quality. Journal of International Money and Finance, 31 (6), 1729–1744.
5.Dalkir M. (2009). Revisiting stock market index correlations. Finance Research Letters, 6 (1), 23–33.
6.Donadelli M., Paradiso A. (2014). Is there heterogeneity in financial integration dynamics? Evidence from countryand industry emerging market equity indexes. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 32, 184–218.
7.Gagnon J.E., Unferth M.D. (1995). Is There a World Interest Rate? Journal of International Money and Finance, 14, 846–855.
8.Goetzmann W.N., Li L., Rouwenhorst K.G. (2005). Long-term global market correlation Journal of Business, 78 (1), 1–38.
9.Jennrich R.I. (1970). An asymptotic chi-square test for the equality of two correlation matrices. Journal of the American Statistical Association, 65 (330), 904–912.
10.Jolliffe I.T. (2002). Principal component analysis series. Springer Series in Statistics. 2nd ed. New York: Springer.
11.Larntz K., Perlman M.D. (1985). A simple test for the equality of correlation matrices. Technical Report No. 63. Department of Statistics, University of Washington.
12.Longin F., Solnik B. (1995). Is the correlation in international equity returns constant: 1960–1990? Journal of International Money and Finance, 14 (1), 3–26.
13.Majewska E. (2015). Testy integracji rynków giełdowych w okresie kryzysu a częstotliwość danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 115–125.
14.Mauro P., Sussman N., Yafeh Y. (2002). Emerging market spreads: then versus now. Quarterly Journal of Economics, 117, 695–733.
15.Merler S., Pisani-Ferry J. (2012). Sudden stops in the euro area. Breugel Policy Contribution, 06, 1–16.
16.Nellis J.G. (1982). A Principal Components Analysis of International Financial Integration Under Fixed and Floating Exchange Rate Regimes. Applied Economics, 14, 339–354.
17.Olbryś J., Majewska E. (2014a). Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699–710.
18.Olbrys J., Majewska E. (2014b). Quantitative identification of crisis periods on the CEE stock markets: the influence of the 2007 U.S. subprime crisis. Procedia Economics and Finance, 14, 461–470.
19.Olbrys J., Majewska E. (2014c). Quantitative identification of crisis periods on the major European stock markets. Pensee Journal, 76 (1), 254–260.
20.Olbrys J., Majewska E. (2014d). The 2007–2009 financial crisis on emerging markets: quantitative identification of crisis in continent-based regions. Chinese Business Review, 13 (7), 411–426.
21.Olbrys J., Majewska E. (2015a). Bear market periods during the 2007–2009 financial crisis: direct evidence from the Visegrad countries. Acta Oeconomica, 65 (4), 547–565.
22.Olbrys J., Majewska E. (2015b). Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007–2009 Global Financial Crisis. Folia Oeconomica Stetinensia, 15 (1), 101–113.
23.Pagan A.R., Sossounov K.A. (2003). A simple framework for analyzing bull and bear markets. Journal of Applied Econometrics, 18 (1), 23–46.
24.Quinn D.P., Voth H.-J. (2008). A century of global equity market correlations. American Economic Review, 98, 535–540.
25.Volosovych V. (2011). Measuring financial market integration over the long run: is there a U-shape? Journal of International Money and Finance, 30, 1535–1561.
26.Volosovych V. (2013). Learning about financial market integration from principal components analysis. CESifo Economic Studies, 59 (2), 360–391.