Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego

Autorzy: Eliza Buszkowska
Słowa kluczowe: kryzys zadłużeniowy zmienność korelacje kryzys finansowy analiza skupień
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (385-395)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007–2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię – zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blackburn R. (2008), The Subprime Crisis, „New Left Review” vol. 50, March–April.
2.Buszkowska E. (2010), Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
3.Buszkowska E. (2015), Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 4 (76), s. 85–102.
4.Buszkowska E., Płuciennik P. (2013), Wpływ kryzysu subprime na polski rynek kapitałowy, „Ekonomiczne etyczne aspekty kryzysu gospodarczego” nr 1.
5.Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Kraków.
6.Doman M., Doman R. (2014), Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa.
7.Foster J.B., Magdoff F. (2009), The great financial crisis, causes and consequences, Monthly Review Press.
8.Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, nr 6.
9.Migut G. (2009), Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/Zastosowanie_technik.pdf.
10.Pietrzykowski R., Kobus P. Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2006_nr60_s301.pdf.
11.Płuciennik P. (2012), Influence of the American Financial Market on Other Markets During the Subprime Crisis, „Folia Oeconomica Stetinensia”.
12.Płuciennik P. (2015), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na sytuację w polskim sektorze bankowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 75.
13.Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.
14.Thornton D.L. (2009), What the Libor-OIS Spread Says, „Economic Synopses” vol. 24, Federal Reserve Bank of St. Louis, https://research.stlouisfed.org/publications/es/09/ES0924.pdf (11.05.2009).