Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Kapitał ludzki a rozwój sektorów współczesnej gospodarki

Autorzy: Agnieszka Grzybowska
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: kapitał ludzki sektor gospodarki
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (11-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podstawowym zasobem umożliwiającym rozwój każdego sektora gospodarczego są zatrudnieni w nim pracownicy. Zapotrzebowanie na kapitał ludzki, a w szczególności konkretne jego elementy (wiedza, kompetencje, zręczność intelektualna, motywacje), zmienia się istotnie wraz z rozwojem konkretnego sektora. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że rozwój sektorów współczesnej gospodarki w istotny sposób zależy od zgromadzenia określonego kapitału ludzkiego i umiejętnego nim zarządzania. Pojęcie kapitału ludzkiego nie należy do pojęć jednoznacznych, dlatego w artykule poświęcono uwagę właściwościom tego zasobu, jak również specyfice sektora.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieliński J., Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
2.Cyrek M., Kapitał ludzki w procesie serwicyzacji rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 6, wyd. Mitel, Rzeszów 2005.
3.Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
4.Grzybowska A., Kapitał ludzki w kontekście funkcjonowania banku, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, Białystok 2012, nr 1(55).
5.Jasiński L.J., Sektory przemysłu i wiedzy. Ewolucja struktury gospodarki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
6.Jasiński L.J., Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009.
7.Levashova L., Problemy zarządzania kapitałem ludzkim. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo L&J Techtrading, Warszawa 2010.
8.Liberda B., Tokarski T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 3.
9.Marczuk S., „New Economy” – w przededniu twórczej destrukcji, w: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. 1, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
10.Mazurkiewicz A., Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
11.Przygodzki Z., Region wiedzy – wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu, w: A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. Sokołowicz E., Region w gospodarce opartej na wiedzy.
12.Kapitał ludzki. Innowacje. Korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011.
13.Rzeszotarska G., Kapitał ludzki i nowoczesny system edukacji – wzajemne relacje, w: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. 1, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
14.Strużyna J., Obrazy kapitału całkowitego firmy, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 1(107).