Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Rozwój systemu zarządzania innowacjami determinantą wzrostu konkurencyjności regionu

Autorzy: Maria Słomińska-Okła
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: determinanty wzrostu konkurencyjności regionów Regionalny System Innowacyjności zarządzanie innowacjami
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (357-367)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ systemu zarządzania innowacjami na wzrost konkurencyjności regionów. Analizując literaturę przedmiotu, zwrócono uwagę na znaczenie systemów innowacyjności na poziomie regionalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bessant J., Pavitt K., Tidd J., Managing Innovation – Integrating Technological, Market and Organizational Change, Wiley and Sons, Chichester 2005.
2.Karlik M., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 2012.
3.Kucińska-Landwójtowicz A., Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p016.pdf
4.Łunarski J., System zarządzania innowacjami, w:Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
5.Oksanych O., Regional growth factors innovativeness enterprises,Toyotarity – Organization’s development strategies, Dniepropietrowsk 2011.
6.O’Sullivan D., Dooley L., Applying innovation, SAGE Publications, Thousand Oaks, California 2008.
7.Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – doświadczenia i perspektywy, materiały konferencyjne, PARP Warszawa 2013.