Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Efektywność podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich

Autorzy: kinga gruziel
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: efektywność gospodarstwo rolne podatek rolny koszty podatku
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (249-257)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty efektywności podatku rolnego jako źródła dochodów własnych gmin. Próbowano określić efektywność podatku rolnego będącego głównym obciążeniem podatkowym gospodarstw rolnych w Polsce. Badaniem objęto gminy wiejskie z województw: opolskiego (nr 1) i małopolskiego (nr 2). Podjęto próbę określenia zależności kosztów podatku rolnego od warunków przyrodniczo-klimatycznych i poziomu rozwoju rolnictwa w wybranych regionach kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziemianowicz R., Nadmierny fiskalizm: Bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego?, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2009, nr 4(40).
2.Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
3.Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
4.Gruziel K., Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich z województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 99 (2012).
5.Rutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „The Journal of Management and Finance” 2013, nr 1, cz. 4