Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Sytuacja na globalnym rynku surowców energetycznych i perspektywy rozwoju do 2030 roku

Autorzy: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: surowce energetyczne ekonomia polityczna zrównoważony rozwój finanse międzynarodowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (309-321)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Postępujące procesy globalizacji i związane z nimi rozwiązania na arenie międzynarodowej podlegają niebywałej dynamice. Jednym z fundamentalnych obszarów współczesnej ekonomii politycznej są rozwiązania dotyczące źródeł energii. W artykule na podstawie danych statystycznych i wnioskowania przeprowadzono badania obecnego stanu rynku surowców energetycznych oraz podjęto próbę zarysowania perspektyw rozwoju na globalnym rynku energii do 2030 roku ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji państw europejskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyer H., Trombetta M.J., International Handbook of Energy Security, Edward Elgar, Cheltenham 2013.
2.Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook 2014.
3.Energy Information Administration, International Energy Annual, 2014.
4.Leveque L.F., Glachant J.M., Barquin J., Holz F., Nuttall W., Security of energy supply in Europe Natural Gas, Nuclear and Hydrogen, Loyola de Palacio series on European Energy Policy, 2014.
5.Moran D., Russell J., Energy Security and Global Politics, Routledge Global Security Studies, Taylor & Francis Group, London and New York 2009.
6.Prognozy dla globalnego rynku energetycznego, ed. H. Thaler, Frost & Sullivan, 2014.
7.Statistical Review of World Energy 2013 i 2014.
8.http://ec.europa.eu/energy/statistics
9.http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_pl.htm
10.http://fsrpolicybriefs.eu
11.http://jaron.salon24.pl/jeden-wybuch-wulkanu-i-mit-o-szkodliwosci-co2-i-emisji-pylu-upadl
12.http://www.nature.com/news/2011/full/a.html
13.http://szczesniak.pl
14.www.calgaryherald.com
15.www.who.int/publications/en