Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Publiczny transport zbiorowy w Trójmieście w kontekście równoważenia rozwoju aglomeracji

Autorzy: Adam Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój publiczny transport zbiorowy Trójmiasto
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (333-343)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Efektywny system publicznego transportu zbiorowego jest jednym z kluczowych ele­mentów wpływających na jakość życia w miastach. To dzięki niemu możliwa jest poprawa dostępności i mobilności poprzez stworzenie możliwości dojazdu do samego centrum bez samochodu. Taki system ogranicza kongestię oraz zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne, przyczyniając się do równoważenia rozwoju w realizacji koncepcji smart city. Celem artykułu jest przedstawienie jakości funkcjo­nowania publicznego transportu zbiorowego Metropolitalnego Związku Komunikacyj­nego Zatoki Gdańskiej w kontekście paradygmatu zrównoważonego rozwoju transportu. Sformułowano hipotezę, że poziom zintegrowania publicznego transportu zbiorowego w trójmiejskiej metropolii nie jest w pełni zadowalający. Zweryfikowano ją pozytywnie na podstawie badania ankietowego wśród jego użytkowników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banister D., The sustainable mobility paradigm, Transport Studies Unit, Oxford University Centre for the Environment, Oxford, United Kingdom Transport Policy, Volume 15, Issue 2, March 2008.
2.Assessment & decision making for sustainable transport, European Conference of Ministers of Transport – ECMT, OECD, Paris 2004.
3.Borys T., Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Raport z realizacji pracy badawczej, Ministerstwo Infrastruktury, Jelenia Góra–Warszawa 20
4.Glazik M., Zintegrowany transport metropolitalny w regionach nadmorskich, praca inż. (promotor dr A. Przybyłowski), Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2014.
5.Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2013.
6.Litman T., Community Cohesion As A Transport Planning Objective, Victoria Transport Policy Institute, 2006, www.vtpi.org/cohesion.pdf.
7.Litman T., Mobility as a Positional Good: Implications for Transport Policy and Planning, VTPI, 2006, www.vtpi.org, www.vtpi.org/prestige.pdf.
8.Pawłowska B., Rola transportu w realizacji idei „Inteligentnego miasta”, „Logistyka” 2015, nr 3.
9.Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
10.Przybyłowski A.,Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013.
11.Strategia Polska 2030. Wyzwania rozwojowe,http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf.
12.Sustainable Transportation Indicators A Recommended Program To Define A Standard Set of Indicators For Sustainable Transportation Planning,By the Transportation Research Board (TRB) Sustainable Transportation Indicators (STI), 2008.
13.Uchwała nr 6 Rady Ministrów z 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), http://lexis.pl/pages/document/Strategia-Rozwoju-Transportu-do-2020-r.- (z-perspektywa-do-2030-r.).
14.WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system,COM/2011/0144 final/ Brussels, 28.03.2011, COM(2011) 144 final.
15.Wyszomirski O., Transport miejski ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.