Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej

Autorzy: Małgorzata Łatuszyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa ekonomia eksperymentalna gry symulacyjne środowiska symulacyjne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (5-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dzięki ciągłemu rozwojowi informatyki, realizacja badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych wspomagana jest komputerowo w coraz większym stopniu. Jedną z metod komputerowych, które mogą mieć duże znaczenie we wspieraniu realizacji laboratoryjnych eksperymentów ekonomicznych jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza możliwości i kierunków zastosowania symulacji komputerowej we wspomaganiu badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atlas S. (2008), Inductive Metanomics: Economic Experiments in Virtual Worlds, „Journal of Virtual World Research”, no. 1 (1), s. 1–15.
2.Bainbridge W.S. (2007), The Scientific Research Potential of Virtual Worlds, „Science”, no. 317, s. 472–476.
3.Behdani B. (2012), Evaluation of Paradigms for Modeling Supply Chains as Complex Sociotechnical Systems, w: Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference, red. C. Laroque, J. Himmelspach, R. Pasupathy, O. Rose, A.M. Uhrmacher, IEEE,
4.Piscataway, New Jersey, s. 3794–3808.
5.Bloomfield R. (2007), Worlds for Study: Invitation, www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=988984 (18.01.2015).
6.Borshchev A. (2013), The Big Book of Simulation Modelling, Anylogic North America.
7.Castranova E. (2006), On the Research Value of Large Games: Natural Experiments in Norrath and Camelot, „Games and Culture”, no. 1 (2), s. 163–186.
8.Chesney T., Swee-Hoon C., Hoffmann R. (2009), Virtual World Experimentation: An Exploratory Study, „Journal of Economic Behavior & Organization”, no. 72, s. 618–635.
9.Classroom Aid. (2012), Business Simulation Games Could Build Hands-on Business Experience, www.classroom-aid.com/2012/11/09/15-business-simulation-gamescould-build-hands-on-business-experience/ (18.01.2015).
10.Croson R. (2002), Why and How to Experiment: Methodologies from Experimental Economics, „University of Illinois Law Review”, no. 4, s. 921–945.
11.de Freitas S. (2008), Serious Virtual Worlds. A scoping study, Serious Games Institute Coventry University Enterprises Ltd., www.webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140702233839; www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/seriousvirtualworldsv1.pdf (18.
12.Duffy J. (2011), Trust in Second Life, „Southern Economic Journal”, vol. 78, no. 1, s. 53–62.
13.Fiedler M., Haruvy E., Xin Li S. (2011), Social Distance in a Virtual World Experiment, „Games and Economic Behavior”, no. 72, s. 400–426.
14.Findeisen W. (red.) (1985), Analiza systemowa – podstawy i metodologia, PWN, Warszawa.
15.Friedman D., Cassar A. (2004), Economics Lab: An Intensive Course in Experimental Economics, Routledge, London and New York.
16.Grossklags J. (2007), Experimental Economics and Experimental Computer Science: A Survey, w: Proceedings of the Workshop on Experimental Computer Science (ExpCS’07), ACM Federated Computer Research Conference (FCRC), San Diego.
17.Guala F. (2002), Models, Simulations, and Experiments, w: Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values, red. L. Magnani, N.J. Nersessian, Kluwer, New York, s. 59–74.
18.Innocenti A. (2013), Economic Experiments in Low Immersive Virtual Environments. A Methodological Assessment, IV Joint Workshop Rutgers-Siena on Cognitive Sciences, Rutgers University, Center for Cognitive Sciences, Luiss University, Roma, www.ruccs.rutge
19.Kopczewski T. (2010), Eksperymenty ekonomiczne on-line w nauczaniu oraz w badaniach społecznych, w: E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warsza
20.Kopczewski T., Malawski M. (2007), Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania, „Decyzje”, nr 8, s. 79–100.
21.Kowal P., Kopczewski T., Borowski R. (2008), Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów ekonomicznych online, „Ekonomia”, nr 21, s. 79–100.
22.Krawczyk M. (2012), Podstawy – filozofia metody eksperymentalnej w ekonomii, w: Ekonomia eksperymentalna, red. M. Krawczyk, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 17–32.
23.Kühne U. (2005), Die Methode des Gedankenexperiments, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.