Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.46-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
COWORKING – NOWY PRODUKT DLA PASAŻERA KOLEI

Autorzy: Mirosław Antonowicz
Akademia Leona Koźmińskiego

Katarzyna Bogucka
PKP SA
Słowa kluczowe: coworking współdzielone przestrzenie dworce kolejowe ekonomia współdzielenia sharing economy
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

PKP SA jako firma, która zapewnia rozwiązania zaspokajające ważne społecznie potrzeby podróż- nych, analizuje możliwości wdrażania usług będących wynikiem nowego ekonomicznego tren- du – ekonomii współdzielenia. W artykule zaprezentowano historię i założenia tego trendu konsu- menckiego, rolę i znaczenie dworców kolejowych oraz ich przewagi konkurencyjne jako lokalizacji właściwych do oferowania tego typu usług. Skonfrontowanie profilu pasażera kolei i jego oczeki- wań z innowacyjnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku pozwala na rozwój nowych produktów i usług, m.in. coworkingu, w rozumieniu miejsc, w których możliwy jest krótkoterminowy najem biurka albo sali konferencyjnej. Przeprowadzone badania wśród pasażerów PKP IC SA pokazują duży potencjał biznesowy usługi oraz możliwość wpływu na wizerunek i na markę PKP, która bę- dzie ulegała zmianom w zależności od zapewnionego standardu usługi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buras, T., Pilch, J., Yankilevich, I., Czarnecki, D., Kowa, K., Wojtczak, W. (2018). Elastyczne miejsca pracy w Polsce, vol. 2.
2.Pobrane z: http://www.savills.pl/_news/article/112850/239056-0/3/2018/raport-elastyczne-miejsca-pracy-w-polsce.
3.CBOS (2017). Korzystanie z telefonów komórkowych. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_099_17.PDF.
4.Coworking Poland (2018). Coworking w Polsce 2018 – trendy, rozwój, perspektywy. Pobrane z: http://www.coworkingpoland.
5.pl/coworking-w-polsce-2018/.
6.Deskmag (2018). The 2018 Global Coworking Survey. Pobrane z: http://www.deskmag.com/en/background-of-the-2018-global-coworking-survey-market-research.
7.Foertsch, C. (2016). Coworking Forecast. Pobrane z: http://www.deskmag.com/en/2016-forecast-global-coworking-sur-vey-results.
8.Hamari, J., Sjoklint, M., Ukkonen, A. (2015). The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption.
9.Pobrane z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.23552.
10.Jones, D., Sundsted, T., Bacigalupo, T. (2009). I’m outta here! How co-working is making the office obsolete. Austin: No-tanMBA Press.
11.Kotler, P. (1994). Marketing. Warszawa: Gebethner i Ska.
12.Łuba, P, Senger, K., Kwiatkowski, B., Tomkiewicz, E. (2016). (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf.
13.Moksa, M. (2018). Co-working w Polsce 2018. Pobrane z: http://o4.network/wp-content/uploads/2018/03/Coworkingi-w-Polsce-raport-2.pdf.
14.Oldenburg, R. (1999). The great good place: cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart
15.of a community. Cambridge: Da Capo Press.
16.PKP (2014). Eksploracyjne badanie użytkowników dworców kolejowych.
17.PKP (2016). Badanie satysfakcji z podróży w pociągach PKP Intercity.
18.PKP (2017a). Raport roczny Grupy PKP 2017.
19.PKP (2017b). Strategia PKP SA na lata 2016–2020 (z perspektywą do 2023 r.).
20.PKP (2018). Potencjał usługi coworkingu na dworcach kolejowych PKP SA.
21.Spinuzzi, C. (2012) Working alone, together: Coworking as emergent collaborative activity. Journal of Business and Techni-cal Communication, 26 (4), 399–441.
22.Stachura, P., Kuligowska, K. (2018). Coworking – geneza zjawiska i perspektywy rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia vol., sectio H, 52 (2), 154–160.
23.Taczalska, A. (2017). Rozwój biur coworkingowych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 35 (3), 137–166.
24.Vejlgaard, H. (2008). Anatomy of trend. New York: McGraw-Hill.
25.Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Soc-jologiczny, 3, 63–80.
26.Ziobrowska, J., Kalina-Prasznic, U. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. Pobrane z: http://www.bib-liotekacyfrowa.pl/publication/83823 (2018).
27.Zuba-Ciszewska, M. (2016). Zaufanie w tworzeniu wartości spółdzielni. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 259, 178–184.