Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia?

Autorzy: Justyna Gerlach
Uniwersytet Szczeciński

Mateusz Gil
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: efektywność ekonomia przedsiębiorstwo
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (13-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podejście do efektywności przedsiębiorstwa, które można rozpatrywać w dwóch aspektach: organizacyjnym oraz ekonomicznym. Efektywność organizacyjna jest określana jako zdolność przedsiębiorstwa do bieżącego i strategicznego dostosowania się do zmian w otoczeniu, a także jako produktywne wykorzystanie posiadanych zasobów, służące do realizacji zamierzonych celów. Efektywność ekonomiczna, której punktem odniesienia jest sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa, sposoby zarządzania (zarządzanie przez jakość, ciągłe doskonalenie, sposób przepływu informacji), rozumiana jako dostosowanie się do wymagań oraz oczekiwań klientów. Kiedy przedsiębiorstwo można określić jako efektywne? Jeżeli przy pełnym wykorzystaniu posiadanych zasobów jest w stanie, bez angażowania nadmiernych zapasów, zaspokajać popyt na dobra na które występuje zapotrzebowanie na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu