Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.16-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 16 (2018)
Wprowadzenie do analizy sektora polskich przedsiębiorstw piłkarskich

Autorzy: Artur Grabowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: ekonomia sportu liga piłki nożnej przedsiębiorstwa piłkarskie rynek sportu
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (81-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej po 1989 roku wśród polskich klubów piłki nożnej następowało z opóźnieniami. Dopiero utworzenie w 2005 roku profesjonalnej ligi piłkarskiej (Ekstraklasa S.A.) i stopniowa komercjalizacja niektórych przedsiębiorstw piłkarskich poprawiły sytuację. Niestety, nadal większość klubów piłkarskich w Polsce znajduje się w mało stabilnej sytuacji finansowej – ma problemy z płynnością i korzysta z subsydiów publicznych. Dalsze zwiększanie potencjału ekonomicznego i sportowego podmiotów piłkarskich wymagać będzie od nich długofalowej strategii i systematycznej pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu