Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Kształtowanie się sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce z podziałem na województwa w 2017 roku

Autorzy: Marek Mozga
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ekonomia sprzedaż kształtowanie się gospodarka motoryzacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (123-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie, jak kształtowała się sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce w roku 2017, z uwzględnieniem podziału na regiony. Branża motoryzacyjna zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest potężną i wszechobecną częścią każdej gospodarki. Należy zatem śledzić kształtowanie się rynku zbytu nowych pojazdów, żeby wiedzieć, w jakim kierunku dany kraj/region dąży. Dane potrzebne do artykułu zostały uzyskane z publikacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Głównego Urzędu Statystycznego oraz oficjalnych wyników sprzedażowych przedstawianych przez samych producentów oraz media motoryzacyjne. Po zestawieniu i obliczeniu wszystkich danych sformułowano wnioski, że w pierwszych III kwartałach 2017 roku jedynie 0,37% pełnoletniego społeczeństwa Polski zakupiło samochód osobowy do celów prwyatnych, a 0,77% do celów służbowych. Najwięcej aut, bo łącznie aż 65 933 zostało kupionych w Mazowieckiem a najmniej, bo jedynie 3 546 sztuk, trafiło do regionu opolskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu