Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce po zmianach z maja 2016 roku. Próba ekonomicznej analizy prawa

Autorzy: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: ekonomiczna analiza prawa ekonomia prawa własności nieruchomości rolne reglamentacja obrotu nieruchomościami rynek nieruchomości rolnych
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (361-371)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obrót nieruchomościami rolnymi podlega daleko idącym ograniczeniom. Mają one charakter podmiotowy i przedmiotowy. Ekonomiczna analiza tych regulacji wskazuje na ograniczenia w podaży i popycie. Dotyczy to w szczególności liczby transakcji na rynku oraz zmiany cen tych nieruchomości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieluk, J. (2016). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
2.Boehlke, J. (2005). Charakterystyka nurtu prawo i ekonomia we współczesnej myśli ekonomicznej. W: B. Palaszkiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce (s. 43–56). Toruń: Wyd. UMK.
3.Cootler, R., Ulen, T. (2011). Ekonomiczna analiza prawa. Warszawa: C.H. Beck.
4.Guerriero, C. (2015). Endogenus Property Rights. The Journal of Low and Economic, 59 (2), 313–358.
5.Michnik, A. (2017). Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o KUR. Krakowski Przegląd Notarialny, 2, 45–56.
6.Pomaskow, J. (2015). Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858, Współczesne Problemy Ekonomii, 11, 209–216.
7.Stroiński, R.T. (2002). Ekonomiczna analiza prawa, czyli w poszukiwaniu efektywności. Prawo Prywatne, 3.
8.Ustawa z 11.04.2003 o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003, nr 69, poz. 592, z późn. zm.
9.Ustawa z 14.04.2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dz.U. 2016, poz. 585.