Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
The Role of Cruising Tourism in Tourism Development of Split
(Znaczenie crusingu w rozwoju turystyki w Splicie)

Autorzy: Mili Razović
The University of Zadar, CROATIA
Słowa kluczowe: crusing popyt turystyczny destynacja turystyczna podaż turystyczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (197-209)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest pokazanie wpływu crusingu na poprawę wizerunku i marki Splitu oraz przedstawienie jego wpływu na wydłużenie sezonu turystycznego. Miasto Split wraz z kilkoma innymi portami w basenie Morza Śródziemnego ma szanse oprzeć swój rozwój na crusingu i stać się rozpoznawalne jako międzynarodowy cel wyjazdów tego typu. Wzrost liczby turystów, korzystających z tej współczesnej formy turystyki przyczynia się bowiem do rozwoju nowych form podaży turystycznej oraz wydłużania sezonu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Britton, S. (1991). Tourism, Capital and place: Towards a Critical Geography of Tourism. Environment and Planning D: Society and Space, 4, 451–478.
2.Cartwright, R., Baird, C. (1999). The Development and Growth of the Cruise Industry. Oxford: Butterworth Heinemann.
3.Chin, C.B.N. (2008). Cruising in the Global Economy. Hampshire: Ashgate.
4.Coles, T., Hall. M. (eds.) (2008). International Business and Tourism; Global Issues, Contemporary Interactions. London: Routledge.
5.Dickinson, B., Vladimir, A. (1997). Selling the Sea: An Inside Look at the Cruise Industry. New York: John Wiley & Sons.
6.Institut za turizam Stavovi i potrošnja putnika i članova posade na kružnim putovanjima brodom u Hrvatskoj u 2006 godini (2006). TOMAS Brodska kružna putovanja.
7.MacCannell, D. (1989). The Tourist: A New Theory of Leisure Class. New York: Schocken.
8.Ritzer, G., Liska, A. (1997). ‘McDisneyization’ and. ‘Post-Tourism’: Complementary Perspective on Contemporary Tourism. In: C. Rojek, J. Urry (eds.), Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. London: Routledge.
9.Šaban, M. (2015). Uloga kruzerskog turizma u razvoju suvremenog turizna Grada Splita. Sveučilište u Zadru Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Zadar.
10.Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj (2011). TOMAS ljeto 2010. Institut za turizam.
11.Studija održivog razvoja kruzing turizma u Hrvatskoj (2007). Zagreb: Institut za turizam.
12.Teye, V., Leclerc, D. (1998). Product and service delivery satisfaction among North American cruise passengers. Tourism Management, 19 (2), 153–160.
13.Urry, J. (2002). The Tourist Gaze, 2nd Edition. London: Sage.
14.Weaver, A., Duval, T.D. (2008). International and transnational aspects of the global cruise industry (pp. 106–123). In: T. Coles, M. Hall (eds.), International Business and Tourism. London: Routledgle.
15.Wood, R.E. (2004). Caribbean of the East? Global Interconnections and the Southeast Asian Cruise Industry. Asian Journal of Social Science, 30 (2), 420–440.
16.www.europeancruisecouncil.com (25.05.2015).
17.www.portsplit.com (11.05.2015).