Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Preferences and Motives of Consumer Behavior in the Process of Purchasing Travel Insurance
(Preferencje i motywy zachowań klientów w procesie zakupu ubezpieczeń turystycznych)

Autorzy: Beata Nowotarska-Romaniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: ubezpieczenia turystyczne rynek turystyczny motywy preferencje
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:7 (133-139)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zakłady ubezpieczeń kierują uwagę na swoich obecnych i potencjalnych klientów. Różnorodność oferowanych usług ubezpieczeń turystycznych powoduje, że klient jest zdezorientowany, nieświadomy tego co chce i czego oczekuje. Zadaniem firmy jest uświadomienie klientowi potrzeby zawarcia umowy ubezpieczenia, przygotowanie i przedstawienie oferty, a następnie sprzedanie oferowanych usług. Żeby jednak odnosić sukcesy w tej dziedzinie, potrzebna jest wiedza na temat klientów indywidualnych, znajomość ich preferencji i motywów działania. W artykule zostały omówione na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w okresie październik–grudzień 2015 roku, preferencje i motywy wyboru usług ubezpieczeń turystycznych przez klientów indywidualnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.The White Paper of the Act on Tourist Services (2015). Ministry of Sport and Tourism. Department of Tourism. The project July 31, 2015, Warsaw.
2.https://rankomat.pl/trv-lp1.