Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Rola rolnictwa w kreowaniu trwałego rozwoju

Autorzy: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: zrównoważone rolnictwo zrównoważony rozwój funkcje rolnictwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (109-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wkład rolnictwa w tworzenie trwałego rozwoju. Analizę przeprowadzono w ujęciach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz M., Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, w: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. M. Kłodziński, W. Dziun, IRWiR PAN, Warszawa 2005.
2.Ghorbani R., Koocheki A., Brandt K., Wilcockson S., Leifert C., Organic Agriculture and Food Production: Ecological, Environmental, Food Safety and Nutritional Quality Issues, ,,Sustainable Agriculture Reviews” 2010, Vol. 3.
3.Haman J., Hołownicki R., Michałek R., Żmija J., Misja nauk rolniczych w rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego, ,,Inżynieria Rolnicza” 2012, z. 4 (139), t. 1.
4.Hunek T., Modelowanie plasowania sektora rolnego Polski w poszerzonej Unii-25, w: Perspektywy rolnictwa Polski w UE-25, ,,Wieś Jutra’’ 2006, nr 37.
5.Karami E., Keshavarz M., Sociology of Sustainable Agriculture, w: Sociology, Organic Farming, Climate Change and Soil Science, ,,Sustainable Agriculture Reviews” 2010, Vol. 3.
6.Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J.S. Zegar, IERiGŻ, Warszawa 2005.
7.Kondratowicz-Pozorska J., Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce, PTE, Szczecin 2013.
8.Lutz M., Economics for the Common Good, Routledge, London–New York 1999.
9.Majewski E., Trwały rozwój i trwałe rolnictwo, SGGW, Warszawa 2008.
10.Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, GUS, Warszawa 2015.
11.Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, MRiRW, Warszawa 2011.
12.Wilkin J., Wilkin o 25-leciu: polskie rolnictwo opłaca się dotować, http://wyborcza.pl/1,91446,16068282,Wilkin_o_25_leciu__polskie_rolnictwo_oplaca_sie_dotowac.html #ixzz3WoHqZEaI (dostęp 8.04.2015).
13.Wilson G.A., Multifunctional Agriculture: A Transition Theory Perspective, CABI, Wallingford 2007, chap. 5.