Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie

Autorzy: Jolanta Iwin-Garzyńska
Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstwa podatek dochodowy zadłużenie
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (53-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – wskazanie na znaczenie podatków jako elementu koszt zadłużenia. Metodologia badania – badanie literatury, norm prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego. Wynik – w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatków dla szacowania kosztów zadłużenia przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu zadłużenia w kontekście jakości prawa podatkowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (2000). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
2.Brigham, E.F., Houston, J.F. (2005). Podstawy zarządzania finansami. T. 2. Warszawa: PWE.
3.Iwin-Garzyńska, J. (2010). Opodatkowanie kapitału. Szczecin: Economicus.
4.Iwin-Garzyńska, J. (2011). Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw. Finanse, 4, 117–133.
5.Iwin-Garzyńska, J. (2013). Wybrane aspekty optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie. W: A. Adamczyk (red.),
6.Elementy optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie (s. 11–26). Szczecin: Zapol.
7.Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków.
8.Warszawa: PWN.
9.Sobieska, I. (2012). Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
10.Szymczak, M. (1998). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.