Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Jubileusz prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego

4 (5-8) Teresa Kiziukiewicz, Stanisław Hońko Więcej
2.

Sponsoring w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej

12 (9-20) Anna Buczkowska, Anna Zbaraszewska Więcej
3.

Wykorzystanie opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego – przegląd wybranych badań

9 (21-29) Dawid Garstecki Więcej
4.

Rola rachunkowości w realizacji projektów unijnych

10 (31-40) Waldemar Gos Więcej
5.

Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW

11 (41-51) Stanisław Hońko Więcej
6.

Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie

9 (53-61) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
7.

Ujawnienia na temat połączenia spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych – wyniki badań

12 (63-74) Magdalena Janowicz Więcej
8.

Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych

8 (75-82) Monika Kaczurak-Kozak Więcej
9.

Model zbilansowanej karty wyników pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową – wybrane zagadnienia

12 (83-94) Ilona Kędzierska-Bujak Więcej
10.

Wykorzystanie informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalami w Słowenii

10 (95-104) Magdalena Kludacz-Alessandri Więcej
11.

Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie

11 (105-115) Mirosław Kowalewski, Henryk Lelusz, Joanna Niedzielska Więcej
12.

Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych

8 (117-124) Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek Więcej
13.

Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012–2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych

11 (125-135) Katarzyna Michałowska, Anna Wolnowska Więcej
14.

Ryzyko jako przedmiot badania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

12 (137-148) Ewelina Młodzik Więcej
15.

System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach

14 (149-162) Wanda Skoczylas, Andrzej Niemiec Więcej
16.

Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań

14 (163-176) Piotr Waśniewski Więcej
17.

Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych

12 (177-188) Kazimiera Winiarska Więcej
18.

Wycena kapitału intelektualnego jako paradygmat współczesnej rachunkowości

12 (189-200) Tomasz Zygmański Więcej