Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-36
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP W GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

Autorzy: Jolanta Witek
Uniwersytet Szczeciński

Marzena Frankowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektor MŚP globalne łańcuchy wartości korporacje transnarodowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (381-392)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Łańcuch wartości opisuje pełen zakres działań, które są niezbędne do udostępnienia produktu lub usługi od etapu koncepcji przez fazy pośrednie produkcji po dostarczenie do  finalnych konsumentów. Fragmentacja procesów produkcji i związane z tym rozproszenie zadań i aktywności w skali międzynarodowej prowadzą do powstawania ponadgranicznych systemów, określanych mianem globalnych łańcuchów wartości, zarządzanych przez korporacje transnarodowe. Celem artykułu jest pokazanie możliwości oraz barier włączania przedsiębiorstw sektora MŚP w globalne łańcuchy wartości. Aktywne uczestniczenie w procesach globalizacji przez włączenie w globalne łańcuchy wartości korporacji transnarodowych stanowi szansę na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujących gospodarki lokalne i regionalne. Rozważania prowadzone są w odniesieniu do najnowszych badań zrealizowanych przez OECD oraz UNCTAD.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Frankowska, M. (red.). (2012). Tworzenie wartości w klastrze. Warszawa: PARP.
2.Frankowska, M. (2014). Cluster-sourcing – koncepcja zwiększenia efektywności przedsiębiorstw klastrowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7.
3.Gereffi, G. (1994). The organization of buyer-driven global commodity chains: how US retailers shape overseas production networks (s. 33–41). W: G. Gereffi, M. Korzeniewicz (red.), Commodity Chains and Global Capitalism. Westport, CT: Praeger.
4.Gereffi, G. (1999). International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain. Journal of International Economics, 48, 37–70.
5.Gereffi, G. (2001). Beyond the producer driven/buyer driven dichotomy: The evolution of global value chains in the Internet era. International Development Studies Bulletin, 32.
6.Kaplinsky, R. (2006). Globalisation and Unequalisation: What can be learned from Value Chain Analysis? (s. 50–68). W: E. Rhodes, J.P. Warren, R. Carter (red.), Supply Chains and Total Product Systems: A Reader. Oxford: Blackwell Publishing.
7.Lejárraga, I., López Rizzo, H., Oberhofer, H., Stone, S., Shepherd, B. (2014). Small and Medium-Sized Enterprises in Global Markets: A Differential Approach for Services? OECD Trade Policy Papers, 165. Pobrane z: http://www.oecd-ilibrary.org/, (dostęp 18.07.2015).
8.OECD (2008). Enhancing the Role of SME’s in Global Value Chains. Pobrane z: http://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/compnet/Enhancing_the_role_of_SMEs.pdf (dostęp 18.07.2015).
9.Pakulska, T., Poniatowska-Jaksch, M. (2009). Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
10.Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja, strategia i zarządzanie. Warszawa: Wyd. Felberg SJA.
11.Stone, S. (2014). Can SME’s participate more fully in international trade and Global Value Chains?, Joint ICT-WTO workshop on aid for trade and SME competitiveness, WTO, 9 October. Pobrane z: https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/wkshop_oct14_e/stone_e.pdf (dostęp 18.07.2015).
12.UCTAD (2010). Integrating Developing Countries’ SMEs into Global Value Chains. New York–Geneva: United Nations Publications. Pobrane z: http://unctad.org/en/Docs/diaeed20095_en.pdf (dostęp 18.07.2015).
13.UNCTAD (2013). World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development. New York–Geneve: United Nations Publications. Pobrane z: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf (dostęp 18.07.2015).
14.UNCTAD (2014). World Investment Report 2014 – Methodological Note. Pobrane z: http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2014chMethodNote_en.pdf (dostęp 18.07.2015).