Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Rozwój usług świadczonych przez ekologiczne gospodarstwa rolne działające w Polsce w latach 2006–2015

Autorzy: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: ekologiczne gospodarstwa rolne usługi konkurencyjność
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (55-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy przedstawiono charakterystykę usług świadczonych przez ekologiczne gospodarstwa rolne na przestrzeni prawie 10 lat i wskazano te rodzaje usług, które będą się silnie rozwijały również w przyszłości. W tym celu w ramach badań własnych zgromadzono pierwotny materiał empiryczny, który posłużył dalszym rozważaniom naukowym. Badania wśród rolników były przeprowadzone w roku 2006, następnie w 2011 i ostatecznie w I kwartale 2015.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kłodziński, M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS, 4 (24), 9–28.
2.Kondratowicz-Pozorska, J. (2013). Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce. Szczecin: PTE.
3.Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020. (2011). Warszawa: MRiRW.
4.Wilkin, J. (2008). Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Warszawa: IRWiR PAN.
5.http://mojafirma.infor.pl/dzialalnosc-gospodarcza/215865,Dzialalnosc-rolnicza-czym-rozni-sie-oddzialalnosci-gospodarczej.html (22.05.2015).
6.www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020 (25.05.2015).