Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości

Autorzy: Elżbieta Jędruczyk
Uniwersytet Szczeciński

Magdalena Kupraszewicz
Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kupraszewicz
Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości stabilność prawa finanse przedsiębiorstw
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (129-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest wskazanie wpływu niezachowywania postulatu prawidłowej legislacji w tworzeniu i nowelizowaniu przepisów prawa na finanse przedsiębiorstw. Konsekwencje nieprawidłowej legislacji wykazano na przykładzie wpływu zmiany regulacji prawa budowlanego na podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Metodologia badania – Przeprowadzono analizę porównawczą aktów prawnych, analizę interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa, wykorzystano metodę indukcji i dedukcji oraz case study. Wynik – Analiza interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa wskazuje, że dokonane zmiany zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mogą w znaczący sposób wpływać na rentowność inwestycji w przedsiębiorstwach z branży energii odnawialnych. Oryginalność/wartość – W artykule przeprowadzono szczegółową analizę procesu legislacyjnego prowadzącego do uchwalenia ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, ze wskazaniem nieprawidłowości oraz ich konsekwencji w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Wskazano przy tym na potencjalne nowe obszary badań naukowych w dziedzinie finansów przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, B. (2001). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
2.Brzeziński, B., Nykiel, W. (2011). Stan prawa podatkowego w Polsce: raport 2010. Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1, 61–83.
3.Brzeziński, B. (2009). Ordynacja podatkowa w świetle kryteriów oceny jakości aktów normatywnych. W: R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa: wokół nowelizacji. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
4.Iwin-Garzyńska, J. (2016). Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 5 (83/1), 97–107.
5.Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Sobieska, I. (2012). Doradztwo podatkowe: funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w sprawie niezbędnych zmian prawa określającego podstawę naliczania podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Pobrane z: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2017/kpcpp/materialy/143/stanowisko_psew-podatek_od_nieruchomosci_uoi.pdf (15.06.17).
8.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.
9.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 253/17.
10.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 190/17.
11.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 165/17.
12.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 166/17.
13.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 311/17.
14.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Go 95/17.
15.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Go 56/17.
16.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 17/17.
17.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 21 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Bd 866/16.