Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

2 (1-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna

9 (7-15) Adam Adamczyk, Sławomir Franek Więcej
2.

Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekscie liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

12 (17-28) Monika Pasternak-Malicka Więcej
3.

Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu

9 (29-37) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
4.

Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania

11 (41-51) Danuta Zawadzka Więcej
5.

Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania

13 (53-65) Joanna Szlęzak-Matusewicz Więcej
6.

Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych

10 (67-76) Lidia Peretiatkowicz, Michał Wojtas Więcej
7.

Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej

9 (77-85) Magdalena Jarczok-Guzy Więcej
8.

Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości

11 (89-99) Katarzyna Święch- Kujawska Więcej
9.

Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach

10 (101-110) Arkadiusz Żabiński Więcej
10.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin

18 (111-128) Stefan Babiarz Więcej
11.

Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości

10 (129-138) Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz Więcej
12.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej

10 (141-150) Michał Sosnowski Więcej
13.

Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej

10 (151-160) Rafał Rosiński Więcej
14.

Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania

8 (161-168) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
15.

Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku

9 (171-179) Marcin Stępień Więcej
16.

Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych

8 (181-188) Lidia Peretiatkowicz, Michał Wojtas Więcej
17.

Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce

13 (189-201) Paweł Witkowski Więcej