Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej

Autorzy: Magdalena Jarczok-Guzy
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Finansów Publicznych
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług optymalizacja podatkowa stawki podatkowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (77-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest analiza stawki podatku od towarów i usług jako instrumentu strategii podatkowej przedsiębiorstwa. Metodologia badania – W artykule zastosowano analizę prawa podatkowego i literatury przedmiotu oraz studia przypadku. Wynik – Na podstawie przeprowadzonych studiów przypadku ukazano stawkę podatku od towarów i usług jako element, który może zostać wykorzystany w projektowaniu strategii podatkowej przedsiębiorstwa w poszczególnych sytuacjach. Oryginalność/Wartość – W artykule zastosowano podejście do stawki podatku od towarów i usług jako jednego z czynników kształtujących strategię podatkową przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, A. (2016). Ocena porpozycji zmian w polskim podatku od wartości dodanej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 273.
2.Andrzejczak, K. (2015). Konsekwencje rozbieżności w interpretowaniu przepisów w sprawie stawki VAT dla branży meblarskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (3).
3.Brzyska, E. (2016). Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/2).
4.Budzyński, T. (2016). Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
5.Famulska, T. (2016). Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
6.Kasprzak, P. (2016). Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą: analiza wybranych przykładów. Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2 (1), 109–119.
7.Majerová, I. (2016). The impact of Some Variables on the VAT Gap In the Member States of the European Union Company. Quarterly Journal Oeconomia Copernicana, 7 (3), 339–355.
8.Prudzienica, M. (2015). Wpływ zmian stawek podatku od towarów i usług na umowy w obrocie gospodarczym na przykładzie nowelizacji z 2011 roku. Economics and Management, 1.
9.Rosiński, R. (2013). Istota i przyczyny zmian stawek podatku VAT w krajach Unii Europejskiej w kontekście kryzysu finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17.
10.Sowa, B. (2014). Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Modern Management Review, XIX (21/1), 139–155.
11.Starzyńska, W. Dobrowolska, B. (2010). Stawki podatku VAT: jednolite czy zróżnicowane? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, XLIV (2).
12.Stiller, W. (2016). Neutralność podatku od wartości dodanej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 273.
13.Stolarski, A. (2016). Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/1).
14.Ciupek, B., Famulska, T. (red.) (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15.Tratkiewicz, T. (2016). W kierunku jednej stawki VAT – korzyści i wyzwania na przykładzie Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
16.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.