Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2016.1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (1) 2016
Wpływ wsparcia z funduszy unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Autorzy: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Słowa kluczowe: ekologiczne gospodarstwa rolne unijne programy wsparcia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (15-23)
Klasyfikacja JEL: O13 Q14 Q19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – sprawdzenie na ile finansowanie działalności rolnej z funduszy Unii Europejskiej miało i ma wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Metodyka badania – dokonano przeglądu literatury naukowej korespondującej z tematem pracy, zebrano i przeanalizowano raporty i ekspertyzy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Jakości Artykułami Rolno-Spożywczymi (IJHARS), Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN, a także opracowania instytucji zagranicznych do spraw rolnictwa, takich jak Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM).Wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona do przedstawienia zależności pomiędzy wydatkami z funduszy unijnych a przyrostem gospodarstw ekologicznych w Polsce oraz policzono wskaźniki dynamiki obrazujące zmiany w wydatkach z funduszy unijnych. Wynik – znaczące fundusze unijne zasilające ekologiczne gospodarstwa rolne w Polsce po 2004 roku sprawiły, że rolnicy coraz chętniej dostosowywali swoje gospodarstwa do tych metod produkcji, które dawały najwyższe dotacje. Tak m.in. wywołano lawinowy wzrost liczby i powierzchni ekologicznych gospodarstw rolnych na terenie Polskie w latach 2004–2013. Po roku 2010 niewielki przyrost środków finansowych przypadający na gospodarstwo i/lub na 1 ha wprowadził jednak niepokój wśród rolników. Ten czynnik i niepewność co do dalszej polityki wsparcia rolnictwa przez UE sprawiło, że od 2013 roku obserwuje się regres rolnictwa ekologicznego. Wartość – wraz ze spadkiem wsparcia finansowego ekologicznych gospodarstw rolnych spadkowi ulegnie ich liczba i powierzchnia gospodarowania.
Pobierz plik

Plik artykułu