Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2017.16-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 16, 2017
Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze

Autorzy: Magdalena Czachorowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Bydgoszcz
Słowa kluczowe: idiolekt publicystyka kroniki
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (69-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Twórczość Bolesława Prusa była przedmiotem licznych publikacji (szczególnie tych dotyczących języka, bo na nich skupia się autorka), jednak badacze koncentrowali się przede wszystkim na utworach literackich – powieściach, opowiadaniach i nowelach. Na marginesie zainteresowań pozostawał przebogaty dorobek dziennikarski Prusa. Artykuł przybliża ogrom zjawiska – wylicza lata współpracy pisarza z redakcjami, tytuły prasowe, w których zamieszczał swoje teksty i cykle wydawnicze, których był autorem. Podano w miarę pełny i aktualny wykaz prac językoznawczych, w których był opisywany idiolekt Prusa. Sformułowano też listę problemów i zadań badawczych, które należałoby podjąć, aby solidnie i kompleksowo przeanalizować język Prusa dziennikarza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolesław Prus w Warszawie. Wybór z „Kronik”. Wybór Samuel Sandler. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
2.Bolesław Prus. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, red. Zygmunt Szweykowski. Warszawa: PIW, 1969.
3.Bolesław Prus. Obrazy wszystkiego. Wybór Samuel Sandler. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2006.
4.Kulczycka-Saloni, Janina. Rec. książki Kroniki, tom 1: część I i II, t. 2–5 Bolesława Prusa. Opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski. Warszawa 1953–1956, Państwowy Instytut Wydawniczy. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 49, 2 (1958): 588–597.
5.Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. I–II. Warszawa: PWN, 1995.
6.Machnicka, Violetta. „Piśmiennictwo Bolesława Prusa w opracowaniach językoznawczych”. Conversatoria Linguistica III (2009): 115–138.
7.Pietrzak, Magdalena. Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
8.Sonczyk, Wiesław. Bolesław Prus publicysta – redaktor – teoretyk prasy. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000.
9.Wojtak, Maria. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.