Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2017.16-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 16, 2017
Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu… Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy

Autorzy: Dorota Kozaryn
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: polszczyzna historyczna przekład biblijny idiolekt Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (163-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedstawiany artykuł zawiera porównanie fragmentów Starego Testamentu Biblii Wujka z tymi przygotowanymi przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową i opublikowanymi w tekście pt. Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu, objaśnione uwagami pobożnych uczonych i ofiarowane matkom i dzieciom polskim (1846). Przeprowadzone analizy ukazują, że dokonane przez Hoffmanową przesunięcia kolejności wersetów biblijnych, zmiany gramatyczne, leksykalne, kondensacje, opuszczenia i różnorodne w swym charakterze dodatki dowodzą, że w przypadku omawianego utworu mamy do czynienia z parafrazą a nie tłumaczeniem. Omawiany utwór to przedstawienie treści biblijnych w sposób, który pozwolił XIX- -wiecznym czytelnikom, a przede wszystkim czytelniczkom, je poznać, zrozumieć, wyciągnąć z nich wnioski i nimi żyć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańska, Anna. „Model religijności kobiecej w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej”. W: Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. Jadwiga Hoff, 124–137. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
2.Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe N–Ż, oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka. Warszawa: PIW, 1965.
3.Dąbrowska, Joanna Elżbieta. Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej. Białystok: Trans Humana, 2008.
4.Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. T. VI, VII. Wydanie nowe pod red. Narcyzy Żmichowskiej. Warszawa: Spółka Wydawnicza Księgarzy, 1875.
5.Łossowska, Irena. „Klementyna Hoffmanowa z Tańskich (1798–1845)”. W: Pisarze polskiego Oświecenia. T. 3, red. Teresa Kostkiewiczowa, Zbigniew Goliński, 820–834. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.