Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011
Świat roślin w twórczości Bolesława Prusa – przegląd zagadnień

Autorzy: Magdalena Czachorowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: idiolekt Bolesław Prus słownictwo dotyczące świata roślin
Data publikacji całości:2011
Liczba stron:10 (59-68)

Abstrakt

The following sketch is the fi rst attempt to address the issue that will enhance the knowledge about the specifi c vocabulary used in the creation of one of the famous representatives of Polish literature late 19th and early 20th centuries. Until now studies about works of Bolesław Prus were mostly carried out by experts in the analysis of literature regarding the interpretation of individual works or specifi c literary forms practiced by the writer’s assumptions infl uence philosophical thought and the events of his life in the shape of the poetic imagination and creativity. The works of Bolesław Prus ware not described from the lexical, hence my interest in this issue and the intention to fi ll the gap in this area of knowledge about the work of the writer. This time the concern was addressed by fl oral vocabulary, used by the writer.
Pobierz plik

Plik artykułu