Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca"

Autorzy: Anna Ginter
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: językowa kreacja świata, idiolekt Vladimira Nabokova, barwy
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (84-91)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper aims at presenting the way in which Vladimir Nabokov uses coloursand light while creating different layers of reality in his literary works on the exampleof the short story entitled Details of a Sunset. As it is shown in the article, colours in thetext convey not only the information about the visual effects but also some informationreferred to the protagonists and the plot. For instance, in Details of a Sunset the colours ofgreen and ginger used with their symbolic meaning for Clare describe her personality andattitude toward her fiancé. What is, however, more important colours in the text make itpossible for the reader to recognise two different realities that determine understanding ofthe title as well as the whole text.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Engelking L., Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości, Łódź 2011.
2.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2012.
3.Libera Z., Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i innych kulturach słowiańskich, „Etnografia Polska”, 1987, t. XXXI, z. 1; wersja on-line: http://cyfrowa etnografia.pl/Content/1175/Strony+od+EP_XXXI_z1-7_Libera.pdf (dostęp 27.11.2014).
4.Nabokov V., Rozpacz, przeł. L. Engelking, Gdańsk 1993.
5.Nabokov V., Dar, przeł. E. Siemaszkiewicz, posł. L. Engelking, Warszawa 2003.
6.Nabokov V., List, który nigdy nie dotarł do Rosji i inne opowiadania, przeł. M. Kłobukowski, posł. L. Engelking, Warszawa 2007.
7.Pastoureau M., Średniowieczna gra symboli (fragment książki), „Polityka”, 19.11.2009, w: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/212465,1,fragment-ksiazki-sredniowieczna-gra-symboli.read (dostęp 26.11.2014).
8.Singer G.G., Color in Ancient Egypt, w: http://www.academia.edu/386121/Color_in_ Ancient_ Egypt (dostęp 28.11.2014).
9.История русской литературы XX века (Первая половина). Книга 2: Personalia, red. Л.П. Егорова, Москва 2014.
10.Набоков В. В., Катастрофа, в: «Полное собрание рассказов», составление текста и примечания – А. Бабиков, Санкт-Петербург 2013.