Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011
[rec.] Andrzej S. Dyszak, Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.

Autorzy: Joanna Rychter
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2011
Liczba stron:6 (331-336)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu