Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011
Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku

Autorzy: Ksenia Małgorzata Olkowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: leksyka najnowsze zapożyczenia anglicyzmy
Rok wydania:2011
Liczba stron:46 (211-256)

Abstrakt

The aim of the article is to analyse the English quotation borrowings that entered the Polish language at the turn of the twenty and 21st century. It has been found essential to judge the gathered material from the point of its usefulness and the degree of normativity as quotations are not adapted to the Polish language system. Due to the reason mentioned above the English quotation borrowings are divided according to the type of innovation: either supplementary or alternative one. Moreover, within each group the semantic fi elds with the greatest number of examples are characterised. Additionally, partly adapted forms of some of the presented borrowings are described as well as examples of inconsistent records.
Pobierz plik

Plik artykułu