Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011
[rec.] Leonarda Mariak, Leksyka z zakresu wojskowości w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Część I Analiza i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010; Część II Słownik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

Autorzy: Elżbieta Umińska-Tytoń
Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:2011
Liczba stron:4 (342-345)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu