European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.24-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 24, 4/2017
Regional Aspects of the Development of Rural Tourism in the Carpathian Region of Ukraine (the example of Lviv Province)

Autorzy: Lucyna Przezbórska-Skobiej
Poznań University of Life Sciences

Nazar Kudla
Institute of Economics and Tourism in Lviv
Słowa kluczowe: rural tourism agritourism Carpathian Region Live province development
Data publikacji całości:2017-12-31
Liczba stron:7 (51-57)
Klasyfikacja JEL: L83 O18 Q01 R11 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rural tourism in the Carpathian Region of Ukraine is developing very unevenly and spontaneously without clearly defined strategic plans. Over 90% of rural households providing tourist services operate in three provinces: Lviv, Zakarpattia and Ivano-Frankivsk. However, their activity does not result from the smooth functioning of the institutional environment, which consists in the effective co-operation of business, local governments and public organizations. Owners of rural tourism accommodation establishments are increasingly encountering problems related to the legality of their activities, lack of knowledge, gaining new experiences of guest services, tourist products that don’t meet customer requirements, scope of additional services, using of marketing tools, improving the quality of tourist offer, participation in national and international programs supporting local initiatives, environmental protection as well as historical and cultural heritage protection, understanding the importance and the role of rural tourism in local development.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Karpaty Info (n.d.). Retrieved 8.04.2017, from http://www.karpaty.info
2.Kornak, A. S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie [Tourism management and its operators in the locality and region]. Wrocław, Poland: AE.
3.Kozak, M. W. (2009). Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem [Tourism and tourism policy versus development: between the old and the new paradigm]. Warsaw, Poland: SCHOLAR.
4.Krzyżanowska, K. (2005). Ekonomiczne efekty prowadzenie działalności agroturystycznej. Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów [Economic effects of running agritourism. Rural tourism and the development and cooperation of regions]. Prace PWSZ w Krośnie, 15, 65-73.
5.Kudla, N. & Hamkalo, M. (2011). Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny – uwarunkowania oraz możliwości rozwoju [Ukrainian Carpathians as a tourist region - conditions and opportunities for development], Prace geograficzne IGiGP UJ, 125, 63-75.
6.Kudla, N. (2006). Socjalno-ekonom. przesłanki turystyki wiejskiej regionu karpackiego. [Socio-economic premises of rural tourism in the CR]. Rocz. WNH. SGGW, VIII, 273-281.
7.Lypczuk, W., Kotliński , W., Dydiv, I. (2015). Wykorzystanie zasobów agroturystyki w Regionie Karpackim Ukrainy [Utilization of agritourism resources in the CR of Ukraine]. Gospodarka i Finanse, 6, 147-157.
8.Regional administration (n.d.). Retrieved 8.04.2017, from http://www.lviv-land.com.ua
9.Rest in Ukraine (n.d.). Retrieved 18.04.2017, from http://ua-travel.info
10.Tourist accommodation in Ukraine in 2014 (2015). Stat. bulletin. Kiev, Ukraine: State Statistics Service.
11.Union for Promotion of Rural Green Tourism in Ukraine (n.d.). Retrieved 8.04.2017, from http://greentour.com.ua