Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1981
Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 2/

Autorzy: Lucyna Turek-Kwiatkowska
Rok wydania:1981
Liczba stron:22 (131-152)