Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości

Autorzy: Jerzy Cieślik

Edward Stawasz
Słowa kluczowe: innowacje przedsiębiorczość polityka innowacyjna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (13-26)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia dorobek naukowy Krzysztofa B. Matusiaka, pracownika Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1988 roku otrzymał dyplom magistra i zaczął pracować na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Znalezienie się w akademickim kręgu ekonomistów stało się dla niego źródłem inspiracji do poszerzania wiedzy w dziedzinie innowacji. Po obronie rozprawy doktorskiej w 1994 roku zaczął poświęcać czas członkostwu w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, które założył wraz z grupą entuzjastów w celu stworzenia platformy do wymiany doświadczeń. Jest nie tylko autorem i współautorem ponad 140 publikacji, ale także inicjatorem prac nad słownikiem terminów dotyczących innowacji i transferu technologii i jego redaktorem. Słownik ten stał się metodologiczną podstawą studiów w dziedzinie innowacji. W uznaniu dorobku naukowego otrzymał profesurę na Uniwersytecie Łódzkim w 2012 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
2.Cieślik J., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A., Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, PARP, Warszawa 2011.
3.Fagerberg J., Verspagen B., Innovation Studies – The Emerging Structure of a new scientific field, „Research Policy” 2009, No. 38.
4.Foresight nowoczesnej gospodarki, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, PARP, Warszawa 2009.
5.Franke N., Schreier M., A Meta-Ranking of Technology and Innovation Management/ Entrepreneurship Journals, „Die Betriebswirtschaft” 2008, No. 2.
6.Godin B., Innovation Studies: The Invention of a Specialty, „Minerva” 2012, Vol. 50, Issue 4.
7.Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
8.Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005.
9.Krzysztof B. Matusiak, idee i pasje, red. J. Guliński, M. Mażewska, SOOIPP, Poznań 2013.
10.Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
11.Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka, instytucje, ITE, Radom–Łódź 2006.
12.Matusiak K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
13.Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, red. K.B. Matusiak, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
14.Krzysztof b. Matusiak – research of innovation end entrepreneurship