Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości

14 (13-26) Jerzy Cieślik, Edward Stawasz Więcej
2.

Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym

16 (27-42) Dariusz M. Trzmielak, Mariusz Woźniakowski Więcej
3.

Innowacyjność a proces rozwoju więzi partnerskich przedsiębiorstw

22 (43-64) Anna Adamik Więcej
4.

Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych

30 (65-94) Piotr Niedzielski, Sylwia Henhappel Więcej
5.

Polityka innowacyjna i funkcjonowanie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce

16 (95-110) Adam Rosiński Więcej
6.

Innowacje rynku usług w redefinicji działalności usługowej

12 (111-122) Monika Wodnicka Więcej
7.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy

16 (123-138) Dorota Starzyńska Więcej
8.

Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2014

12 (139-150) Adam Rosiński, Michał Zdanowski Więcej
9.

Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

14 (151-164) Renata Lisowska, Jarosław Ropęga Więcej
10.

Usługi doradztwa biznesowego – refleksje z perspektywy konsultanta

14 (165-178) Stanisław M. Szukalski Więcej
11.

Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach

14 (179-192) Edward Stawasz Więcej
12.

Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny

30 (193-222) Małgorzata Matusiak Więcej
13.

Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych

14 (223-236) Aleksandra Nowakowska Więcej
14.

Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście

18 (237-254) Danuta Stawasz Więcej
15.

Samorząd miejski jako podmiot stymulujący wzrost gospodarczy

10 (255-264) Robert Jaruga Więcej
16.

Spółka miejska w usługach komunalnych

14 (265-278) Dominik Gralka Więcej
17.

Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej

14 (279-292) Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska Więcej
18.

Koncepcja Living Lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach – przykład scoutingu wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim

18 (293-310) Magdalena Wiśniewska Więcej
19.

Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr w przedsiębiorstwach

16 (311-326) Monika Fabińska Więcej
20.

Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge

10 (327-336) Mariusz Jedliński, Justyna Maria Myszak, Mariusz Sowa Więcej
21.

Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010–2012

16 (337-352) Jadwiga Gorączkowska Więcej
22.

Współpraca przedsiębiorstw w korytarzu łódzko-warszawskim – analiza wyników badań

14 (353-366) Magdalena Ratalewska Więcej
23.

Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna

13 (367-379) Monika Fabińska Więcej