Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych

Autorzy: Aleksandra Nowakowska
Słowa kluczowe: terytorium rozwój przedsiębiorstw polityka regionalna rozwój regionów
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (223-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie region postrzegany jest nie tylko jako przestrzeń fizyczna, miejsce lokalizacji i kumulacji zasobów dla rozwoju podmiotów gospodarczych. Region (terytorium) stanowi specyficzną formę organizacji gospodarki, redukującą niepewność i ryzyko działania podmiotów. Jest interpretowane jako miejsce tworzenia zasobów, specyficznych form koordynacji zachowań podmiotów oraz budowania zdolności innowacyjnych gospodarki. Artykuł definiuje relacje i współzależności występujące pomiędzy terytorium a przedsiębiorstwem. Wskazuje na terytorialne uwarunkowania budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Identyfikuje kluczowe postulaty dla polityki regionalnej na rzecz budowania sprzyjającego dla MSP środowiska przedsiębiorczości i innowacyjności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bunnell T., Coe N., Spaces and Scales of Innovation, „Progress in Human Geography” 2001, No. 25.
2.Dupuy C., Torre A., Confiance et proximite, w: Economie de proximites, ed. B. Pecqueur, J.B. Zimmermann, Hermes Science Publications, Paris 2004.
3.Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 173, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999.
4.Jean B., Le developpement territorial. Une discipline scientifique emergente, w: Sciences du territoire. Perspectives quebecoises, ed. G. Massicotte, Presses de l’Universite du Qué bec, Qué bec 2008.
5.Jewtuchowicz A., Terytorium i lokalne systemy produkcyjne a globalizacja gospodarki, w: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.
6.Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
7.Lardon S., Maurel P., Pincent V., Representations spatiales et developpement territorial, Editions Hermes, Paris 2001.
8.Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
9.Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
10.Nowakowska A., Terytorium – źródło procesów innowacji, w: Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, red. Nowakowska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
11.Pietrzyk I., Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
12.Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju terytorialnego, w: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.
13.Porter M.E., Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, „Economic Development Quarterly” 2000, No. 14 (1).
14.Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
15.Porter M.E., Przewaga konkurencyjna narodów, PWE, Warszawa 1990.
16.Rallet A., L’economie de proximité, Communication INRA, Paris 1999.
17.Robertson R., Globalisation: Social Theory and Globar Culture, Sage, London 1992.
18.Sokołowicz M.E., Korporacje transnarodowe w tworzeniu regionalnych systemów innowacji, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
19.Sokołowicz M.E., Region wobec procesów globalizacji – terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.