Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 9.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wykorzystanie środków z Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
2. Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
3. Level of trust and confidence of companies in contractors and business partners vs. the level of innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
4. Dylematy konkurencyjności regionalnej – zarys problemu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
5. Spójność jako podstawowa przesłanka polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Przejdź
6. Polityka regionalna Unii Europejskiej a współpraca transgraniczna Polski i Niemiec
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
7. Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
8. WPŁYW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA WZROST WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI REGIONÓW W POLSCE
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
9. Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona