Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy

Autorzy: Dorota Starzyńska
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa usługowe działalność innowacyjna usługi oparte na wiedzy
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (123-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora usług w podziale na klasy uzależnione od poziomu zaangażowania wiedzy. Analiza oparta jest na wynikach badania zrealizowanego na przedsiębiorstwach sektora usług w województwie łódzkim. Badane podmioty gospodarcze zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza to przedsiębiorstwa realizujące usługi oparte na wiedzy – KIS (Knowledge – intensive services), druga grupa to firmy świadczące usługi mniej wiedzochłonne – LKIS (less knowledge – intensive services). Przeprowadzona analiza i ocena działalności innowacyjnej wskazuje na istotne znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, a w szczególności dla firm reprezentujących usługi oparte na wiedzy. Ponadto przedsiębiorstwa te znacznie częściej wdrażają innowacje produktowe i procesowe oraz, dodatkowo, podejmują próby prowadzenia własnej działalności B+R, co sprzyja innowacjom we wspomnianych obszarach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dominiak J., Innowacyjność w sferze usług, „Przegląd Geograficzny” 2013, t. 83.
2.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, GUS, Warszawa 2013.
3.Hatzichronoglou Th., The Revision of the High-technology Sector and Product Classification, STI Working Papers No. 2, OECD, Paris 1997.
4.Innowacyjność 2010 r., PARP Warszawa 2010.
5.Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2007.
6.Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
7.Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
8.Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
9.Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
10.Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003.
11.Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, Annales Sectio H, Oeconomia, t. 48, Lublin 2014.