Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge

Autorzy: Mariusz Jedliński
Uniwersytet Szczeciński

Justyna Maria Myszak
Uniwersytet Szczeciński

Mariusz Sowa
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: projekt innowacyjność edukacja szkolnictwo technik logistyk
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (327-336)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty, zasady działania oraz korzyści wynikających z zastosowania innowacyjnego narzędzia internetowego, jakim jest platforma e-learningowa EduBridge. Jej celem jest skuteczne i przyjazne łączenie profesjonalnej wiedzy logistycznej reprezentowanej przez Katedrę Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ponadgimnazjalne szkoły publiczne oraz niepubliczne w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie technik logistyk. Platforma oparta jest na aktywnym udziale w tworzeniu nowych zasobów testowo-zadaniowych oraz ich wykorzystywaniu w procesie skutecznego i efektywnego kształcenia zawodowego zgodnego z kwalifikacjami: A30, A31 i A32.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Raport – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKE, Poznań 2011.
2.Raport – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKE, Poznań 2012.
3.Raport – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKE, Poznań 2013.
4.Raport – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKE, Poznań 2014.
5.Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 o strukturze przedmiotowej.