Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym

Autorzy: Dariusz M. Trzmielak

Mariusz Woźniakowski
Słowa kluczowe: innowacje innowacje w transporcie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (27-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne odnoszące się do kluczowych rozwojowych zagadnień w sektorze logistyki. Zaprezentowano część wyników badań rynku przeprowadzonych w 2012 roku przez Katedrę Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem badań empirycznych było wskazanie kierunków rozwoju logistyki oraz określenie dynamiki przewidywanych zmian do 2025 roku w czterech zasadniczych jej obszarach: nowe technologie wykorzystywane w logistyce, nowe strategie logistyczne, innowacyjność w transporcie oraz bezpieczeństwo i ryzyko w logistyce. W pierwszej teoretycznej części artykułu wyjaśniono zagadnienie innowacyjności i innowacji w transporcie w trzech kluczowych obszarach, takich jak: innowacje w warunkach transportu, innowacje technologiczne w transporcie i innowacje w bezpieczeństwie transportu. W drugiej empirycznej części opisano wybrane zagadnienia badawcze dotycząc e zmian w transporcie zbiorowym, szybkości i prędkości transportu oraz opinie ekspertów na temat innowacyjności w transporcie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Besanko D., Dranove D., Stanley M., Schaefer S., Economics of Strategy, John Wiley & Sons Inc, Hoboken 2004.
2.Brzozowska K., Innowacyjność partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury transportu w Europie, w: Innowacje w transporcie, korzyści dla użytkownika, red. E. Załoga, B. Liberadzki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
3.Bujak A., Współczesna logistyka i jej wyzwania, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3, Wrocław 2007.
4.Burniewicz J., Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki, w: Innowacje w transporcie, korzyści dla użytkownika, red. E. Załoga, B. Liberadzki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
5.Crandall B., Getting There if You Are Blind: Synergistic Convergence of Technologies to Improve Wayfinding, w: Technological Innovations in Transportation for People with Disabilities Workshop Summary Report, ed. T. Morton, M. Yousuf, Office of Operations Research Development Federal Highway Administration U.S.Department of Transportation, Waschington 2011, February 23.
6.Dembińska I., Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe, rozważania teoretyczne, w: Problemy Transportu i Logistyki nr 14, Zeszyty Naukowe 644, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
7.Geerlings H., Meeting the Challenge Sustainable Mobility. The Role of Technological Innovation, Springer, Berlin–Heidelberg 1999.
8.Eliasson J., Proost S., Is Sustainable Transport Policy Sustainable?, „Transport Policy” 2015, No. 37.
9.Goldman T., Gorham R., Sustainable Urban Transport: Four Innovative Directions, „Technology in Science” 2006, No. 28.
10.Goldsmith S., Georges G., Burke T.G., The Power of Social Innovation: How Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good, John Wiley & Sons, 2010.
11.Innovation in Urban Mobility, Policy Making and Planning, Transport Research Innovation Portal, www.transport-research.info/ (dostęp 1.10.2015).
12.Górka K., Szyja P., Cooperation of Local Governments and Entreprises to Suport the Provision of Sustainable Transport Infrastructure, „Management of Environmental Quality: An International Journal” 2015, No. 5.
13.Hyard A., Non-technological Innovation for Sustainable Transport, „Technological Forecasting & Social Change” 2013, No. 80.
14.„Polska Gazeta Transportowa”, www.pgt.pl/ (dostęp 24.09.2012).
15.Lakshmanam T.R., AndersonW.P., Transportation in the Twenty-First Century Technological Innovation, w: Transportation Engineering and Planning, www.eolss.net/sample-chapters/c05/E6-40-03-06.pdf (dostęp 1.10.2015).
16.Marchau V., Walker W., Van DuinR., An Adaptive Approach to Implementing Innovative Urban Transport Solution, „Transport Policy” 2008, No. 15.
17.Matusiak K.B., Uwarunkowania innowacyjności małych firm, w: Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, red. A.H. Jasiński, Promocja XXI, Warszawa 2007.
18.Michaelis L., Transport Sector – Strategies Markets, Technology and Innovation, „Energy Policy” 1997, Vol. 25.
19.Nizard G., Metamorfoza przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
20.Perera S., McKinnon J.L., Harrison G.L., Diffusion of Transfer Pricing Innovation in the Context of Commercialization—a Longitudinal Case Study of a Government Trading Enterprise, „Management Accounting Research” 2003, Vol. 14.
21.Ryley T., Elmirghani J., Budd T., Miyoshi Ch., Mason K., Moxon R., Ahmed I., Qazi B., Zanni A., Sustainable Development and Airport Surface Access: The Role of Technological Innovation and Behavioral Change, „Sustainability” 2013, No. 5, Open Access, www.mdpi.com/journal/sustainbaility (dostęp 15.10.2015).
22.Site P.D., Fillippi F., Giustiniani G., Users Preferences Innovative and Conventional Public Transport, „Procedia Social and Behavioral Sciences” 2011, No. 20.
23.Stawasz E., Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 214, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
24.Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
25.Trzmielak D., Komercjalizacja nauki i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
26.Walasek R., Woźniakowski M., Logistyka 2025 – badanie eksperckie metodą delficką, w: Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, red. J. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
27.Wiesenthal T., Condeço-Melhorado A., Leduc G., Innovation in the European Transport Sector: A Review, „Transport Policy” 2015, No. 42, s. 86–93.
28.Wright S., Emele C.D., Fukumoto M., Velaga N.R., Nelson J.D., The Design, Management and Operation of Flexible Transport Systems: Comparison of Experience between UK, Japan and India, „Research in Transportation Economics” 2014, No. 48.