Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Czy LCOE jest dobrą miarą rentowności inwestycji w energetyce?

Autorzy: Jerzy Dzieża
Słowa kluczowe: spread NPV IRR LCOE opcje realne
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (273-284)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy zostaną przedstawione kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych w energetyce. W szczególności będzie przedstawione kryterium LCOE i jego istotne ograniczenia w nowym modelu funkcjonowania sektora energetycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boer, F.P. (2000). Valuation of Technology Using Real Options, Research Technology Management. July/August.
2.Brealey, R, Myers, S. (2000). Principles of Corporate Finance. Boston: Irwin McGrow-Hill.
3.Dixit, A.K., Pindyck, R. (1994). Investment under Uncertainty. Princeton, NJ: Princeton University Press.
4.Duffie, D. (2001). Dynamic Asset Pricing Theory. Princeton University Press.
5.Eydeland, A., Wolyniec, K. (2003). Energy and Power Risk Management – New Developments in Modeling, Pricing, and Hedging. Hoboken: John Wiley & Sons.
6.Fama, E.F., French, K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. J. of Finance, 2 (47), 427–465.
7.Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. J. of Fin. Economics, 60, 187–243.
8.https://about.bnef.com/press-releases/coal-and-gas-to-stay-cheap-but-renewables-still-win-race-on-costs.
9.https://www.moodys.com/research/Moodys-Polands-coal-dominated-fuel-mix-expected-to-remain-unchanged–PR_352249.
10.https://www.sprarklibrary.com/9-reasons-why-lcoe-can-mislead.
11.Raport PwC Polska (2016). 7 pokus polskiej energetyki 2016. Maj.