Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.37-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 37 rok 2016
Kolonialna mimesis: od „dzikiego” do proletariusza. Antropologia Michaela Taussiga w perspektywie Benjaminowskiego mesjanizmu

Autorzy: Sebastian Urbaniak
Słowa kluczowe: Michael Taussig Walter Benjamin postkolonializm
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (99-117)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Michael Taussig is a contemporary anthropologist, whose main interest lay in South-American peasentry and it’s relevence to world’s capitalist system. His writings deal with problems which are the goals of so-called „postcolonial theory” but to this day it wasn’t clearly reconsidered. My aim is to re-think the Taussigian „culture of death”/”space of death” concepts in perspective of Walter Benjamin’s messianic theory, but to do it with accordance to the question: what could postcolonial theory learn from it? It is important to rewrite the history of postcolonial theory, but with being aware of falling into one of two main aporias: marxism and postmodernism. The shamanic ritual opens for us a space from where the dead are calling the living and thus, transcends any material culture into some kind of endless passage of ancestors.

Bibliografia

1.Denzin K.N. 2009. Dyskursy emancypacyjne. Etyka i polityka interpretacji, w: Metody badań jakościowych, t. II, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa: PWN.
2.Hertz R. 1960. A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death, w: idem, Death and the Right Hand, Illinois : The Free Press Glencoe.
3.Levi-Strauss C. 2009. Skuteczność symboliczna, w: idem, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa: KR.
4.Lipszyc A. 2012. Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina, Kraków: Universitas.
5.Malinowski B. 1984. Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, Warszawa: PWN.
6.Nowicka E. 2013. Antropolog, czarownik i ich magia, czyli o badaniu szamanizmu w XXI wieku, w: Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Levi-Straussa, Kraków: Nomos.
7.Szyjewski A. 2001. Etnologia religii, Kraków: Nomos.
8.Taussig M. 1980. The Devil and Commodity Fetishism in South America, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
9.Taussig M. 1987. Shamanism, Colonialism and the Wild Man: A Study in Terror and Healing, Chicago: University of Chicago Press.
10.Taussig M. 1992. The Nervous System, New York: Routledge.
11.Taussig M. 2003. Law in a Lawless Land: Diary of a Limpieza in Columbia, Chicago : University of Chicago Press.