Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki)

Autorzy: Jerzy Dudziński
Uniwersytet Szczeciński

Jarosław Narękiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ceny światowe kraje Afryki dywersyfikacja eksportu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (139-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano próby oceny wpływu zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku na sytuację gospodarczą krajów rozwijających się i możliwości zwiększenia eksportu państw dysponujących znacznymi zasobami surowców i żywności (w tym zwłaszcza Afryki). W latach 2003–2011 nowe relacje cenowe znalazły swoje odzwierciedlenie w zdecydowanie wyższej dynamice cen surowców i żywności niż dóbr przetworzonych, ale od 2012 roku sytuacja uległa wyraźnemu odwróceniu.Z przeprowadzonych badań wynika, że kraje rozwijające się są znacznie bardziej uzależnione od eksportu surowców i żywności niż kraje rozwinięte gospodarczo, a więc silniej reagują na wahania cen dóbr podstawowych. Bardzo dobre wyniki gospodarcze krajów Afryki w pierwszej dekadzie XXI wieku spowodowały pojawienie się głosów o konieczności rewizji tradycyjnego podejścia do kierunków rozwoju ekonomicznego krajów o surowcowo-rolnej strukturze wywozu. Sytuacja panująca w obecnej dekadzie, a także przedstawiane prognozy cen i tempa rozwoju ekonomicznego wskazują jednak na znaczną aktualność tez tradycyjnego podejścia ekonomicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
2.Commodities and Development Report, UNCTAD, New York–Geneva 2012.
3.Commodity Dependence and International Commodity Prices, w: Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, UNDP, New York 2011.
4.Commodity Markets Review, IMF, October 2013.
5.Czarnecka-Gallas M., The Efficiency of Industrial Policy in 21st Century? The Case of Brazil, „Gospodarka Narodowa” 2013, No. 7–8.
6.Dudziński J., Ceny rynku międzynarodowego. Tendencje i mechanizm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
7.Dudziński J., Narękiewicz J., Nowe relacje cen w handlu międzynarodowym a kierunki rozwoju eksportu krajów Afryki, „International Business and Global Economy” nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
8.Evaluation on Terms of Trade, w: Trade and Development Report, UNCTAD, New York– Geneva 2005.
9.Excessive Commodity Price Volatility: Macroeconomic Effects on Growth and Policy Options, UNCTAD, 30 April 2012.
10.Kublik A., Kreml walczy o ceny ropy, „Gazeta Wyborcza” z 25.11.2014 r.
11.Latin America and the Caribbean in the World Economy 2011–2012. Continuing Crisis in the Centre and New Opportunities for Developing Economies, United Nations, ECLAC, Santiago (Chile) 2012.
12.Mayer J., Fajarnes P., Triplin Africa’s Primary Exports: What, How, Were?, „The Journal of Development Studies” 2008, Vol. 44, Issue 1.
13.Nissanke M., Commodity Markets and Excess volatility: Sources and Strategies to Reduce Adverse Development Impacts, CFC, University of London, London 2011.
14.Ocampo J.A, Parra M., The Terms of Trade for Commodities in the Twentieth Century, „CEPAL Review” No. 79, April 2003.
15.Page S., Hewitt A., World Commodity Prices: Still a Problem for Developing Countries?, Overseas Development Institute, London 2011.
16.Price Volatility in Food and Agriculture Markets: Policy Responses, FAO, 2 June 2011.
17.Sarris A., Food Commodity Price Volatility and Policy in Light of Africa’s Agricultural Transformation, National and Kapodistrian University of Athens, Ateny 2014.
18.Spatafora N., Tytell I., Commodity Terms of Trade: The History of Booms and Busts, „IMF Working Paper”, September 2009.
19.Trade and Development Report 2005, UNCTAD, New York–Geneva 2005.
20.Trade and Development Report 2014, UNCTAD, New York–Geneva 2014.
21.UNCTAD statistical database, http://unctadstat.unctad.org (dostęp 20.11.2014).
22.World Economic Outlook, October 2014, IMF, Washington 2014.