Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Bitcoin i inne kryptowaluty - dokąd zmierzają?

Autorzy: Jerzy Kubasik
Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Słowa kluczowe: waluty cyfrowe kryptowaluty efekty sieciowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (105-113)
Klasyfikacja JEL: E42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono współczesne zagadnienia w dziedzinie walut cyfrowych. Przeanalizowano czynniki ekonomiczne, które doprowadzily do powstania walut cyfrowych wskazując, że jest to naturalny krok w rozwoju środków płatniczych. Dokonano przeglądu głów­nych typów walut cyfrowych i omówiono wplyw ich konstrukcji na popularność poszczególnych walut. Opisano zwięźle konkurencję na rynku kryptowalut.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Crypto-Currency Market Capitalizations (2017). Pobrano z: http://coinmarket cap.com/ (31.01.2017).
2.Gandal, N., Halaburda, H. (2016). Can we predict the Winner in a Market with Network Effects?
3.Competition in Cryptocurrency Market. Games, 7 (3), 16. DOI:l0.3390/g7030016.
4.Halaburda, H., Sarvary, M. (2016). Beyond Bitcoin. The Economics of Digital Currencies. Pal¬grave Macmillan US.
5.Nakamoto, S. (2009). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Pobrano z: bitcoin.org/bitcoin.pdf (10.01.2017).
6.Nakamoto, S. (2008). Bitcoin P2P e-cash paper. The Cryptography Mailing list at metzdowd.com, 31.10.2008.