Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 7, No. 3/2014
Assignment of Usefulness of Physiotherapy Applied to Sports Training in the Case of Szczecin Swimmers

Autorzy: Wioletta Łubkowska
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin University, Poland

Elżbieta Sieńko-Awierianów
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin University, Poland

Jerzy Troszczyński
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin University, Poland
Słowa kluczowe: physiotherapy regeneration sport massage swimming
Rok wydania:2014
Liczba stron:7 (37-43)

Abstrakt

The aim of this article is to make the assessment of physiotherapy use in the case of swimmers’ regeneration. A diagnostic survey was used as the method. Opinions from the author’s survey were considered and there were 30 high-class swimmers analyzed aged 15–27. The research was conducted in 2012 at the Floating Arena swimming pool in Szczecin. 100% of the surveyed swimmers benefit from regeneration after physical effort. The most common physiotherapist treatment in case of swimmers is dry classic massage – 86.7%. The water bath (63.3%), sauna bath (56.7%), whirl bath (53.3%), water jets/Scotch douche (43.3%) and hydro massages (30%) are the most common types of hydrotherapy. On the other hand, ultrasounds and cryotherapy are the least common treatments when choosing adequate types of regeneration, i.e. respectively 13.3% and 3.3%. The biggest amount of massages is performed shortly before start – 40%. Massage in 60% cases lasts 10 minutes. In 90% of the surveyed group partial massage is being applied, whereas only 3.3% of competitors take the overall massage. In case of 80% of the swimmers, massage is regarded as completely relaxing. For 77% of them it relaxes both physically and mentally. In case of 80% of the surveyed, it is regarded as the most efficient form of biological regeneration. 60% of swimmers say it is helpful to maintain readiness to start and to overcome fever (feeling of annoyance) or apathy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brunker P., Khan K. Clinical Sports Medicine. 3E REV. DB Publishing. Warszawa 2011.
2.Costill D.L., Flynn M.G., Kirwan J.P., Houmard J.A., Mitchell J.B., Thomas R., Park S.H. Effects of repeated days of intensified training on muscle glycogen and swimming performance. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1988; 20: 249–254.
3.Florkiewicz B., Zwierko T., Krzepota J., Łubkowska W., Troszczyński J. Formy zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz kierunki badań naukowych w obiekcie Floating Arena w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690. Ekonomiczne Problemy Us
4.Gieremek K., Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. HAS-MED. Katowice 2007.
5.Hemmings B., Smith M., Graydon J., Dyson R. Effects of massage on physiological restoration, perceived recovery, and repeated sports performance. British Journal of Sports Medicine. 2000; 34 (2): 222–228.
6.Hooper S.L., Mackinnon L.T., Hanrahan S.J. Mood states as an indication of staleness and recovery. International Journal of Sport Psychology. 1997; 28: 1–12.
7.Kalczyński L., Łubkowska W., Troszczyński J. Wskaźniki morfofunkcjonalne jako wartość diagnostyczna i prognostyczna rozwoju sportowego pływaczek. In: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Ed. D. Umiastowska. Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo
8.Kipke L. The importance of recovery after training and competitive efforts. New Zealand Journal of Sports Medicine. 1985; 13: 120–128.
9.Kruk J. Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education. Centr Eur J Sport Sci Med. 2013; 1: 25–29.
10.Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Medsportpress. Warszawa 2003.
11.Łubkowska W., Troszczyński J. Obciążenia treningowe a poziom sportowy w pływaniu. In: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, t. II. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku – teoria i praktyka. Ed. J. Eider. Uniwersytet Szczeciński WNP. Szc
12.Łubkowska W., Troszczyński J. The assessment of aerobic physical capacity in young swimmers. Centr Eur J Sport Sci Med. 2013; 2: 21–29.
13.Łubkowska W., Troszczyński J. Wskaźniki wydolności tlenowej a poziom sportowy pływaków SMS Szczecin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 631. Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 27. Szczecin 2011: 41–49.
14.Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Eider J. The significance of swimming and corrective exercises in water in the treatment of postural deficits and scoliosis. Centr Eur J Sport Sci Med. 2014; 6 (2): 93–101.
15.Morgan W.P., Costill D.L., Flynn M.G., Raglin J.S., O’Connor P.J. Mood disturbance following increased training in swimmers. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1988; 20 (4): 408–414.
16.O΄Connor P.J., Morgan W.P., Raglin J.S. Psychobiologic effects of 3d of increased training in female and Male swimmers. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1991; 23 (9): 1055–1061.
17.Pawlak M. Aspects of pain in sport. TSS. 2013; 3 (20).
18.Pietraszewska J., Jakubowski W. Use of different methods for testing morphological characteristics and evaluation of body tissue composition of swimmers. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2013, 3: 33–41.
19.Robertson A., Watt J.M., Galloway S.D. Effects of leg massage on recovery from high intensity cycling exercise. British Journal of Sports Medicine. 2004; 38 (2): 173–176.
20.Shepard R. Chronic fatigue syndrome: an update. Sports Medicine. 2001; 31 (3): 167–194.
21.Siewierski M., Słomiński P., Białecki R. Kontrola stanu wytrenowania a dobór obciążeń treningowych. Przyczynek do optymalizacji obciążeń treningowych na przykładzie kadry narodowej i olimpijskiej w pływaniu. Kultura Fizyczna. 2006; 9–12: 48–52.
22.Skalska-Izdebska R., Kuzian D., Pałka T., Gorzkowski K., Supowicz M. Wykorzystanie fizjoterapii w odnowie biologicznej sportowców. Young Sport Science of Ukraine. 2012; 3: 195–204.
23.Starosta W. Interdyscyplinarne uwarunkowania treningu sportowego dzieci i młodzieży. International Association of Sport Kinetics, Warszawa 2012.
24.Troup J.P. The physiology and biomechanics of competitive swimming. Clinical Sports Medicine. 1999; 18: 267–285.
25.Zimmer K. Najczęstsze urazy sportowe. In: Medycyna Sportowa. Ed. M. Mędraś. Medsport, Warszawa 2004: 455–480.